Tájékoztató

Adatkezelő
A Volvo Car Corporation, mint svéd jogi személy (cégjegyzékszám 556074-3089, székhely 405 31, Göteborg, Svédország), a továbbiakban “VCC”, “mi”, “miénk” vagy “minket”, az alábbiakban leírtak szerint adatkezelőként feldolgozza az Ön személyes adatait.

Az adatfeldolgozás célja és jogi alapja
Az Ön által az adatalany kérelemmel összhangban (név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) részünkre biztosított személyes adatait feldolgozzuk. Az adatfeldolgozás célja az Ön adatalany kérésének feldolgozása. Emellett az Ön által számunkra megadott személyes adatokat is feldolgozzuk, részint az adatalany kéréskezelési rendszer fejlesztése céljából, másrészt statisztikai céllal.

Személyes adatainak az Ön Adatalany kérésének végrehajtása érdekében végzett feldolgozására az teremt jogalapot, hogy az adatok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy teljesítsük az Ön jogaival kapcsolatban ránk kirótt jogi kötelezettségeinket. Személyes adatainak a fejlesztési és statisztikai célú feldolgozására az teremt jogalapot, hogy az adatok feldolgozása szükséges saját jogszerű céljaink megvalósításához.

Személyes adatok elérhetősége
Az Ön személyes adatait a fenti célok megvalósulása érdekében elérhetővé tesszük az azok feldolgozását végző társult vállalataink, illetve üzleti partnereink számára. Ami az Európai Gazdasági Térségen kívül tevékenykedő társult vállalatainkat és üzleti partnereinket illet, az Ön személyes adatainak továbbítása az Európai Bizottság által elfogadott, személyes adatok védelmére szolgáló Standard Contractual Clauses (Normál szerződéses kitételek) alapján történik.

Adatmegőrzés időtartam
A személyes adatigényléshez kötődően személyes adatait a kérelem beérkezését követően 12 (tizenkét) hónapon át dolgozzuk fel.

Ha szeretné részletesen megtudni, személyes adatainak a Volvo Car Corporation által történő feldolgozásához kapcsolódóan
Ön milyen jogokkal rendelkezik, a https://support.volvocars.com/privacy internetes oldalon megtalálja a további tájékoztatásra vagy panasztételre szolgáló elérhetőségeket, illetve a Volvo Cars Corporation adatvédelmi biztosának elérhetőségeit.