MIT NYÚJT ÖNNEK A VOLVO C40 RECHARGE GÉPJÁRMÚ ÁRÁBA ÉPÍTETT VOLVO CAR INSURANCE CASCO SZOLGÁLTATÁSA?


A forgalomba helyezés napjától számított 3 éves időtartamra vonatkozó teljes körű casco biztosítást
Tulajdonosváltás esetén a casco átszáll az új vevőre a 3 éves időszakon belül
• Részkár esetén avulásmentes térítést (nincs értékemelkedés levonás).
• Törés- és elemi kár esetén kölcsöngépjármű térítést a jármű javításának indokolt időtartamára, de legfeljebb 5 napra, napi 10.000 Ft, azaz maximum 50.000 Ft összegig.
• 90%-os megemelt javíthatósági határt töréskár esetén.
• Önálló üvegkár térítést (javítás vagy csere) önrész levonása nélkül.
• A menetképtelen gépjármű mentésének, tárolásának és az Ön által választott Volvo márkaszervizbe szállításának megtérítését belföldön 100.000 Ft, külföldről 300.000 Ft értékhatárig.
• Totál- vagy lopáskár esetén újérték-térítést az első forgalomba helyezéstől számított 3 hónapos korig (a kiskereskedelmi számlaérték alapján, csak %-os önrész kerül levonásra).
• Műszaki hiba assistance szolgáltatást a műszaki, nem baleseti meghibásodásból eredő menetképtelenség esetére. Amennyiben a gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba hozni, a biztosító megbízottja autómentőt biztosít, mely a gépjárművet a legközelebbi Volvo márkaszervizbe szállítja.
• Egész Európára kiterjedő területi hatályt (kivéve: Fehér-Oroszország, Oroszország, Albánia, Koszovó).