Версия статьи 2018.113.0

Իրավական հարցերով կոնտակտային տվյալներ

Ուժի մեջ է սկսած՝

Հրապարակված է՝

Վերահսկիչ

Volvo Cars-ի կողմից հավաքագրվող և մշակվող անձնական տվյալների նկատմամբ վերահսկիչն առավել հաճախ հանդիսանում է Volvo Car Corporation ընկերությունը՝ շվեդական իրավաբանական անձ, 556074-3089 գրանցման համարով և Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden իրավաբանական հասցեով: Ձեր անձնական տվյալների մշակման նկատմամբ վերահսկիչ հանդիսացող ընկերության մասին որոշակի տեղեկություններ պարունակվում են անձնական տվյալների հավաքագրման առնչությամբ Ձեր տրամադրվող Գաղտնիության մասին ծանուցման մեջ:

Տվյալների պաշտպանություն և գաղտնիություն

Ձեր՝ որպես տվյալների սուբյեկտի իրավունքներից օգտվելու (օրինակ՝ որևէ տեղեկատվության կամ Volvo Cars-ի կողմից մշակվող Անձնական տվյալներին հասանելիություն ստանալու) համար խնդրում ենք օգտագործել այս ՎԵԲ ՁԵՎԸ:

Տեղական ներկայացուցիչ

Volvo Cars-ը չի տիրապետում տեղական անկախ ներկայացուցիչների կողմից տվյալների մշակմանը վերաբերող տեղեկատվությանը: Մեր տեղական անկախ ներկայացուցիչների կողմից Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը, այդ թվում նաև ուղիղ մարքեթինգին կամ իրավական այլ հարցերին վերաբերող տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դիմել հետևյալ հասցեներով.

Volvo Car Corporation

Avd 50090, HB3S

405 31 Gothenburg

Sweden

Տվյալների պաշտպանության տնօրեն

Volvo Cars-ի Տվյալների պաշտպանության տնօրենի հետ կարելի է կապ հաստատել էլ. փոստի կամ ավանդական փոստի միջոցով, ստորև նշված կոնտակտային տվյալներով.

Էլ. հասցե. globdpo@volvocars.com:

Փոստային հասցե. Volvo Car Corporation, att: Data Protection Officer, Avd 50092 VAK, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.