THE FUTURE IS VOLVO

עסקאות מימון משתלמות על מגוון דגמים
גלו את ההצעות
דרגת זיהום 14 13 2
רמת אבזור בטיחותי 8 7
לפרטים: volvocars.co.il
Volvo S60

החל מ-3,060 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo XC40

החל מ-3,520 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo XC60

החל מ-3,570 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo XC90 T8 R-Design

4,900 ₪ ✕ 48 תשלומים

Volvo XC60 T4 Momentum

החל מ-297,900 ₪

Volvo S90 T5

החל מ-4,010 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo XC90

החל מ-5,980 ₪ ✕ 60 תשלומים

למידע נוסף על כל דגמי וולוו מלאו את הפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את חברת Volvo Car Corporation, את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, לצורך כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריהן ושירותיהן, לרבות ניהול וייעול השירות, צרכים תפעוליים, שיווקיים (כולל פרסום מותאם אישית) וסטטיסטיקה, כמפורט במדיניות הפרטיות של Volvo Cars ושל מאיר. אין חובה חוקית למסור את המידע.

[1] XC90 T8 R-Design - המחיר אינו כולל יתרת תשלום בסוף תקופה בסך 174,000 ₪ ואגרת רישוי בשנה הראשונה בסך 4,731 ₪.
*בגין עסקת הטרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון.
המחיר אינו כולל: מיגון ואבזור, עמלת הקמה משכון ושעבוד בגובה 1.1% ממחיר המחירון המלא של הרכב בסך 579,900 ₪ (לדגם XC90 T8 R-Design). עסקת המימון בכפוף לאישור הגורם המממן. העסקה ללא ריבית. מלאי מינימום 20 רכבים. תוקף העסקה עד 30/11/20
[2] XC40 - מחיר הרכב 289,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם XC40 T5 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 3,366 ₪ בשנה הראשונה. בגין עסקת הטרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5% ובכפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[3] XC60 - מחיר הרכב 297,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם XC60 T4 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 3,366 ₪ בשנה הראשונה. בגין עסקת הטרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5% ובכפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[4] XC90 - מחיר הרכב 539,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם XC90 T8 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 4,731 ₪ בשנה הראשונה. בגין עסקת הטרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5% ובכפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[5] S60 - מחיר הרכב 253,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם S60 T4 R-Design ואינו כולל אגרת רישוי בסך 3,366 ₪ בשנה הראשונה. בגין עסקת הטרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5% ובכפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[6] S90 T5 - מחיר הרכב 384,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם S90 T5 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 4,731 ₪ בשנה הראשונה. בגין עסקת הטרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5% ובכפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[7] XC60 T4 Momentum - המחיר כולל מע"מ ואינו כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה בסך 3,366 ₪