VOLVO IS BACK!

גלו את ההצעות
דרגת זיהום 14 13 2
רמת אבזור בטיחותי 8 7
לפרטים: volvocars.co.il
Volvo XC40

החל מ-3,520 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo XC60

החל מ-3,570 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo S60

החל מ-3,060 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo XC60 T4 Momentum

החל מ-297,900 ₪

Volvo S90

החל מ-4,010 ₪ ✕ 60 תשלומים

Volvo XC90

החל מ-5,980 ₪ ✕ 60 תשלומים

למידע נוסף על כל דגמי וולוו מלאו את הפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את חברת Volvo Car Corporation, את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, לצורך כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריהן ושירותיהן, לרבות ניהול וייעול השירות, צרכים תפעוליים, שיווקיים (כולל פרסום מותאם אישית) וסטטיסטיקה, כמפורט במדיניות הפרטיות של Volvo Cars ושל מאיר. אין חובה חוקית למסור את המידע.

[1] XC40 - מחיר הרכב 289,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם XC40 T5 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 3,366 ₪ בשנה הראשונה. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5%. כפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[2] XC60 - מחיר הרכב 297,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם XC60 T4 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 3,366 ₪ בשנה הראשונה. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5%. כפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[3] XC90 - מחיר הרכב 539,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם XC90 T8 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 4,731 ₪ בשנה הראשונה. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5%. כפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[4] S60 - מחיר הרכב 253,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם S60 T4 R-Design ואינו כולל אגרת רישוי בסך 3,366 ₪ בשנה הראשונה. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5%. כפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[5] S90 - מחיר הרכב 384,900 ₪. המחיר מתייחס לדגם S90 T5 Momentum ואינו כולל אגרת רישוי בסך 4,731 ₪ בשנה הראשונה. העסקה כוללת ריבית פריים + 0.5%. כפוף לאישור הגורם המממן. המחיר אינו כולל עמלת הקמה, משכון ושעבוד.
[6] XC60 T4 Momentum - המחיר כולל מע"מ ואינו כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה בסך 3,366 ₪