וולוו S60 - מנועים

גלו את המנועים הזמינים עבור וולוו S60

מנוע

    צריכת דלק - נתוני היצרן על פי בדיקת מעבדה. תקן 715/2007 EC
    נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים על-פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה