Volvo V60 Cross Country - מפרט אבזור

גלו את מגוון המאפיינים של וולוו V60 Cross Country

Choose category:
תמיכת הנהג
מערכת IntelliSafe Surround
Sensus Connect
מסך מגע 9 אינץ'
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת התראה והכנה לפגיעה מאחור
Pilot Assist - מערכת עזר לשמירה על נתיב הנסיעה
פקודה קולית
כפתורי בקרה בגלגל ההגה
טעינה אלחוטית לטלפון נייד בקונסולה הקדמית*
מראות איפור מוארות
פנסים ראשיים מתכווננים אוטומטית
מראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי
בלם חניה חשמלי
משענות ראש מתקפלות חשמלית במושבים האחוריים
מגביל מהירות
מצלמת עזר אחורית לחנייה
לוח מחוונים 12.3" וירטואלי
חבילת תאורה מורחבת
תאורת LED עם תאורה סובבת פניה
פנסי ערפל
מד טמפרטורה חיצונית
מערכת BLIS™‪‎‬ - מערכת לניטור רכב ב"שטח מת" ותנועה חוצה מאחור
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
הגה כוח מתכוונן
צימוד לטלפון חכם*
חיישן גשם
תאורת יום עם חיישן תאורה להפעלה אוטומטית
מראה פנימית ומראות צד המתכהות למניעת סינוור
מראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי
חלונות חשמליים - מלפנים ומאחור
הגה כוח תלוי מהירות
iTPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים
להבי מגבים עם מתזים משולבים
תמיכת הנהג
מערכת IntelliSafe Surround
Sensus Connect
מסך מגע 9 אינץ'
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת התראה והכנה לפגיעה מאחור
Pilot Assist - מערכת עזר לשמירה על נתיב הנסיעה
פקודה קולית
כפתורי בקרה בגלגל ההגה
טעינה אלחוטית לטלפון נייד בקונסולה הקדמית*
מראות איפור מוארות
פנסים ראשיים מתכווננים אוטומטית
מראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי
בלם חניה חשמלי
משענות ראש מתקפלות חשמלית במושבים האחוריים
מגביל מהירות
מצלמת עזר אחורית לחנייה
לוח מחוונים 12.3" וירטואלי
חבילת תאורה מורחבת
תאורת LED עם תאורה סובבת פניה
פנסי ערפל
מד טמפרטורה חיצונית
מערכת BLIS™‪‎‬ - מערכת לניטור רכב ב"שטח מת" ותנועה חוצה מאחור
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
הגה כוח מתכוונן
צימוד לטלפון חכם*
חיישן גשם
תאורת יום עם חיישן תאורה להפעלה אוטומטית
מראה פנימית ומראות צד המתכהות למניעת סינוור
מראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי
חלונות חשמליים - מלפנים ומאחור
הגה כוח תלוי מהירות
iTPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים
להבי מגבים עם מתזים משולבים