תחילת העבודה עם זיהוי קולי

תחילת העבודה עם זיהוי קולי

בקרה קולית מאפשרת לך לשלוט בפונקציות במכונית, כגון רדיו או טלפון נייד מחובר באמצעות פקודות קוליות. במכוניות המצוידות במערכת Sensus Navigation אפשר לבצע אינטראקציה גם עם מערכת הניווט.

מהו זיהוי קולי?

מערכת הבקרה הקולית מאפשרת לך לשלוט במספר תפקודי מידע ובידור ובקרת אקלים באמצעות פקודות קוליות. המערכת יכולה להגיב באמצעות דיבור והצגת מידע בתצוגת הנהג.

בקרה קולית היא תכונת עזר שיכולה להקל על השימוש בפקודות שונות במכונית. באופן עקרוני, היא פועלת כמו יישום רגיל שבו אתה מזין מידע ברצף מסוים כדי לבצע משימה, אך במקום להקליד במקלדת אתה משתמש בפקודות קוליות. לכן כדאי ללמוד כיצד, ובאיזה סדר, יש לומר פקודות קוליות כדי להשיג את התוצאה הרצויה.

להלן מבוא עם הנחיות כלליות המסבירות כיצד להתחיל להשתמש בבקרה הקולית במכונית שלך. באמצעות הקישורים המופיעים בסעיף "מידע קשור" תוכל לקרוא עוד אודות שימוש ספציפי יותר בבקרה קולית בחמישה תחומים שונים: "ניווטהמכונית מצוידת ב-Sensus Navigation", "בקרת אקלים", "טלפון", "הודעות טקסט" וכן "רדיו ומדיה".

P5–1507–Speech-overview

מערכת זיהוי קולי

הפעלת זיהוי קולי

תחילת שימוש בזיהוי קולי

ההגדרות והתפריטים בתצוגה המרכזית עשויים להיות שונים בהתאם לגרסת התוכנה.

P5–1507–Voice control symbol

כדי לתת פקודות דרך מערכת הבקרה הקולית, עליך לקיים "דו-שיח" עם המערכת. לחיצה קצרה על לחצן הזיהוי הקולי בצד ימין של גלגל ההגה מפעילה דו-שיח. כאשר תלחץ על הלחצן, תשמע צפצוף וסמל הזיהוי הקולי יוצג בתצוגת הנהג.

הדבר מראה שהמערכת התחילה להקשיב ועכשיו אתה יכול להזין פקודות באמצעות דיבור. ברגע שתתחיל לדבר, הזיהוי מוכשר להבין את הקול שלך, התהליך אורך מספר שניות ומתבצע באופן אוטומטי, לכן אין צורך שתתחיל ידנית את ההכשרה הקולית.

שימוש בזיהוי קולי

כאשר אתה מקיים דו-שיח עם המערכת, דבר בקצב טבעי ובטון דיבור טבעי. באופן כללי, המערכת פועלת באמצעות האזנה לפקודה בסיסית שלאחריה נתונים מפורטים יותר המציינים מה אתה רוצה שהמערכת תעשה.

כדי לשנות את עצמת הקול של המערכת, סובב את כפתור עוצמת הקול בעת השמעת הקול. ניתן להשתמש בלחצנים אחרים במהלך זיהוי קולי. אולם, שמע אחר יושתק במהלך דו-שיח עם המערכת, והמשמעות היא שלא תוכל להפעיל תפקודים אחרים המקושרים לשמע באמצעות הלחצנים.

ביטול זיהוי קולי

כדי להפסיק את הבקרה הקולית תוכל לפעול באחת מהדרכים הבאות:

  • החזק את לחצן הזיהוי הקולי לחוץ עד שתשמע שני צפצופים.
  • לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבקרה הקולית ואמור "Cancel”.

הבקרה הקולית תופסק גם אם לא תענה במהלך דו-שיח. המערכת תבקש מענה שלוש פעמים ואם עדיין לא תהיה תגובה אז המערכת תופסק באופן אוטומטי.

עדכון בקרה קולית

מערכת הבקרה הקולית במכונית שלך עוברת שיפור מתמיד. תוכל להוריד קובצי עדכון בעצמך. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון בקרה קולית.

פקודות כלליות

אפשר להשתמש בפקודות הבאות לעתים קרובות ללא תלות במצב:

  • "Repeat" - חזרה על ההוראה הקולית האחרונה.
  • "Cancel" – סיום הדו-שיח.
  • "Help" – התחלה של דו-שיח לעזרה. המערכת עונה באמצעות הפקודות הזמינות במצב הנוכחי, באמצעות בקשה או במתן דוגמה.

דגם מכונית/שנת דגם

XC90 ו-‪‎XC90 Twin Engine‬ משנת דגם 2016 והלאה

S90‫‏‬, V90 ו-‪‎V90 Cross Country‬ משנת דגם 2017 והלאה

XC40‫‏‬, XC60‫‏‬, ‪‎XC60 Twin Engine‬‫‏‬, ‪‎V90 Twin Engine‬ ו-‪‎S90 Twin Engine‬ משנת דגם 2018 והלאה

V60‫‏‬, V60 Twin Engine ו-V60 Cross Country משנת דגם 2019 והלאה

S60 ו-S60 Twin Engine משנת דגם 2020 והלאה

מערך הדגמים עשוי להשתנות בהתאם לשוק.

מאמר זה רלוונטי עבור

דגם מכונית/שנת דגם

XC90 ו-‪‎XC90 Twin Engine‬ משנת דגם 2016 והלאה

S90‫‏‬, V90 ו-‪‎V90 Cross Country‬ משנת דגם 2017 והלאה

XC40‫‏‬, XC60‫‏‬, ‪‎XC60 Twin Engine‬‫‏‬, ‪‎V90 Twin Engine‬ ו-‪‎S90 Twin Engine‬ משנת דגם 2018 והלאה

V60‫‏‬, V60 Twin Engine ו-V60 Cross Country משנת דגם 2019 והלאה

S60 ו-S60 Twin Engine משנת דגם 2020 והלאה

מערך הדגמים עשוי להשתנות בהתאם לשוק.

מופיע תחת הנושאים

זיהוי קולי

מידע קשור

עדכון בקרה קולית שימוש יעיל יותר בזיהוי הקולי הגדרות שפה לזיהוי קולי תחילת העבודה עם בקרה קולית של Sensus Navigation בקרה קולית של בקרת האקלים של הרכב בקרת מדיה בזיהוי קולי בקרת טלפון בזיהוי קולי הודעות טקסט בזיהוי קולי

דרג את המאמר

Thank you for your feedback.

DCS Thanks Description