Smartphone Integration

7 תוצאות

עצות לשימוש ב-‪‎Apple®CarPlay®‬

עודכן 1/21/2020

עצות לשימוש ב-‪‎Apple® CarPlay®

כאן תוכל למצוא עצות שיוכלו לסייע לך בשימוש ב-CarPlay.

לחצן הבית

כשנמצאים ביישום, אפשר תמיד ללחוץ על לחצן הבית הלבן והעגול, בפינה השמאלית התחתונה של התצוגה המרכזית. לחצן זה מחזיר לתצוגה של CarPlayApple‫‏‬, CarPlay‫‏‬, iPhone‫‏‬, Siri‫‏‬, iOS ו-iPhone הם שמות מסחריים רשומים של ‪‎Apple Inc.‬ והיישומים הזמינים.

בקרה קולית באמצעות CarPlay

ניתן לבצע בקרה קולית של יישומי CarPlay באמצעות Siri. בעקבות לחיצה ממושכת על הלחצן שבגלגל ההגה מתחילה בקרה קולית באמצעות Siri ובעקבות לחיצה קצרה מופעלת מערכת הבקרה הקולית של המכונית עצמה.

כאשר תתחיל סבב עם Siri ואם Siri מבקשת מידע נוסף, תוכל ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן גלגל ההגה לקבלת הוראות נוספות.

שליחה/הקראה של הודעות

Siri מאפשר לכתוב, להכתיב ולהקריא הודעות. ההודעות מוקראות ומוכתבות בשפה שנבחרה בהגדרות של Siri.

כשמקריאים או מכתיבים הודעות, לא מופיע שום טקסט בתצוגה המרכזית, אבל הטקסט מוצג בהתקן iOS שלך.

ניווט באמצעות CarPlay

אפשר להשתמש ב-CarPlay כדי להפעיל ניווט בתצוגה המרכזית של המכונית באמצעות היישום "Maps" המותקן בהתקן iOS שלך. בעת שימוש בניווט באמצעות CarPlay, אין הנחיה בתצוגת הנהג או בתצוגה Head-up‫‏‬תצוגה Head-up אינה זמינה עבור XC40 משנת דגם 2018 והלאה., אלא רק בתצוגה המרכזית.

אם מפעילים את הניווט באמצעות CarPlay, הנחיית פנייה-אחר-פנייה המקומית הפעילה תופסק.

עצות כלליות

  • עדכן את התקן iOS שלך בגרסה האחרונה של מערכת ההפעלה iOS וודא שהיישומים שלך מעודכנים.
  • לאחר שתתניע את המכונית, המתן לפני שתקיש על תצוגת המשנה של CarPlay בתצוגה המרכזית עד ש-CarPlay יחובר.
  • אם אתה נתקל בבעיות ב-CarPlay, נתק את התקן iOS שלך משקע ה-USB וחבר אותו מחדש באמצעות USB. כצעד האחרון, תוכל לנסות לסגור את כל היישומים הפעילים ולהפעיל מחדש את ה-iOS שלך.
  • אם היישומים אינם מופיעים כש-CarPlay מופעל (מסך שחור), נסה למזער ולהגדיל את תצוגת המשנה של CarPlay. במכוניות המצוידות ב-TV, לא ניתן להאזין לשמע ממקור שמע TV כאשר CarPlay פעיל (מורחב).
  • המשמעות של שימוש ביישומים שאינם תואמים עם CarPlay עלולה להיות לפעמים שהחיבור בין ההתקן iOS לבין המכונית יתנתק. ניתן למצוא מידע על היישומים הנתמכים ועל התקני iOS התואמים באתר Apple. ניתן גם לחפש את CarPlay ב-App Store כדי לאתר מידע על היישומים התואמים אל CarPlay בשוק שלך.
  • CarPlay פועל רק עם iOS.

    Apple‫‏‬, CarPlay ו-iPhone הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc.

הערה

הזמינות והתפקודיות עשויות להשתנות בהתאם לשוק.

דגם מכונית/שנת דגם

XC90 ו-‪‎XC90 Twin Engine‬ משנת דגם 2016 והלאה

S90‫‏‬, V90 ו-‪‎V90 Cross Country‬ משנת דגם 2017 והלאה

XC40‫‏‬, XC60‫‏‬, ‪‎XC60 Twin Engine‬‫‏‬, ‪‎V90 Twin Engine‬ ו-‪‎S90 Twin Engine‬ משנת דגם 2018 והלאה

V60‫‏‬, V60 Twin Engine ו-V60 Cross Country משנת דגם 2019 והלאה

S60 ו-S60 Twin Engine משנת דגם 2020 והלאה

מערך הדגמים עשוי להשתנות בהתאם לשוק.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

XC90 ו-‪‎XC90 Twin Engine‬ משנת דגם 2016 והלאה

S90‫‏‬, V90 ו-‪‎V90 Cross Country‬ משנת דגם 2017 והלאה

XC40‫‏‬, XC60‫‏‬, ‪‎XC60 Twin Engine‬‫‏‬, ‪‎V90 Twin Engine‬ ו-‪‎S90 Twin Engine‬ משנת דגם 2018 והלאה

V60‫‏‬, V60 Twin Engine ו-V60 Cross Country משנת דגם 2019 והלאה

S60 ו-S60 Twin Engine משנת דגם 2020 והלאה

מערך הדגמים עשוי להשתנות בהתאם לשוק.


האם זה עזר?


שימוש ב-Apple®CarPlay®

כאשר תחבר התקן iOS למכונית שלך, תוכל, בין השאר, להאזין למוזיקה, לנהל שיחות, לשלוח ולקבל הודעות, וגם להשתמש ביישומים נבחרים. ניתן לבצע בקרה קולית של תפקודים אלה באמצעות Siri.

CarPlay®

CarPlay מאפשר לבקר תפקודים רבים הזמינים בהתקן iOS שלך באמצעות התצוגה המרכזית של המכונית. כאן תוכל לקרוא על CarPlay ומה עליך לדעת לפני תחילת השימוש בתפקוד.

Smartphone Integration

עם Smartphone Integration ניתן לחבר את טלפון Android או Apple לוולוו שלך.

Android Auto

Android Auto מאפשר לבקר תפקודים רבים הזמינים בטלפון Android שלך באמצעות התצוגה המרכזית של המכונית. כאן תוכל לקרוא על Android Auto ומה עליך לדעת לפני תחילת השימוש בתפקוד.

עצות לשימוש ב-Android Auto

כאן תוכל למצוא עצות שיוכלו לסייע לך בשימוש ב-Android Auto.

שימוש ב-Android Auto

כאשר תחבר טלפון Android למכונית שלך, תוכל, בין השאר, להאזין למוזיקה, לנהל שיחות, לקבל הנחיות ניווט, וגם להשתמש ביישומים מסוימים.