שחרור כבל טעינה ידני במקרה של מפתח שאינו מגיב (מכוניות היברידיות)

 הערה

כשמשחררים את נעילת הדלת בעזרת להב המפתח ופותחים את הדלת לאחר מכן, האזעקה מופעלת.
Px-22w23-Latest info-Emeregency open door handle

משוך את ידית הדלת הקדמית השמאלית עד לסוף מהלכה כך שצילינדר המנעול ייראה לעין.

הכנס את להב המפתח לצילינדר המנעול.
סובב בכיוון השעון 45 מעלות כך שלהב המפתח פונה ישר לאחור.
סובב את להב המפתח לאחור ב-45 מעלות למצב ההתחלתי שלו. הוצא את להב המפתח מצילינדר המנעול ושחרר את הידית כך שהחלק האחורי של הידית נשען שוב על המכונית.
פתח את הדלת.
כעת כשהאזעקה מופעלת, המשך לשלב הבא כדי להשבית אותה.
P5-22w23-Latest information-Key compartment

הנח את המפתח שלט-רחוק על הסמל בתא האחסון.

P5-22w23-Latest information-Engine start button

סובב את כפתור ההתנעה כמוצג

חשוב שבנקודה זו לא תלחץ על דוושת הבלם.

Px-22w23-Latest information-Central lock button

לחץ על לחצן הנעילה המרכזית כפי שמוצג.

כעת תוכל לנתק את כבל הטעינה. אם אינך מסוגל, חזור על הנוהל משלב 6 עד שלב 8.

האם זה עזר?