מידע כללי על טווח הנסיעה ועל טמפרטורת הסוללה

טווח בטמפרטורות נמוכות

החלק הבא ישים לכלי רכב היברידיים וחשמליים במלואם.

באזורים של טמפרטורות נמוכות, קיים סיכון שהסוללה תהיה קרה עד כדי כך שטווח הנסיעה של הרכב יושפע לרעה.זהו סיכון אופייני אם מחנים את המכונית בטמפרטורות סביבה נמוכות. כדי להימנע מהפחתה משמעותית של הטווח לאחר חניה בטמפרטורות סביבה נמוכות, יש לטעון את המכונית כאשר היא בחניה.

לקבלת מידע נוסף על השפעת טמפרטורות נמוכות על הסוללה וטווח הנסיעה, עיין בנושא טווח נסיעה במדריך של הדגם שלך. תמצא זאת תחת פעולה חשמלית וטעינה.

מידע כללי על טווח נסיעה נקוב וטווח נסיעה בפועל

החלק הבא ישים רק לכלי רכב חשמליים במלואם.

טווח הנסיעה הנקוב של המכונית נקבע באמצעות סדרת בדיקות בעלות מפרט מוגדר, המבוצעות בתנאים מבוקרים. כדי להבטיח כי תוצאות הבדיקות יהיו הדירות, מאפיינים מסוימים של המכונית אשר צורכים הספק במהלך הנסיעה מופסקים בדרך כלל. כתוצאה מכך, טווחי הנסיעה הנקובים יהיו ארוכים בדרך כלל מאלו המתקבלים במצבי שימוש רגילים.

אחסון לזמן ארוך

החלק הבא ישים רק לכלי רכב חשמליים במלואם.

כדי להפחית למינימום את סכנת הנזק לסוללת המתח הגבוה במהלך אחסון לטווח ארוך (יותר מחודש), מומלץ לשמור על מצב הטעינה (SoC) בתוך מרווח מסוים. מומלץ לבדוק את מצב הטעינה (SoC) בתצוגת הנהג באופן סדיר.

מצב הטעינה (SoC) המומלץ עבור אחסון לטווח ארוך הוא 40-50%.

כדי ללמוד עוד על אחסון לזמן ארוך, עיין בנושא אחסון לזמן ארוך של מכוניות עם סוללת מתח גבוה או בנושא המלצות לסוללת מתח גבוה (בהתאם לשנת הדגם של המכונית שלך). תמצא זאת תחת פעולה חשמלית וטעינה במדריך של המכונית שלך.

עיין בפרק פעולה חשמלית וטעינה במדריך, לקבלת כל המידע הקשור לסוללה ולטעינה שרלוונטי למכונית שלך.

האם זה עזר?