בעיות עם הפעלת-הקדם של מיזוג האוויר באמצעות היישום Volvo Cars

במקרים מסוימים, ייתכן שיהיו בעיות עם הפעלת-הקדם של מיזוג האוויר או עם השימוש בהתנעה מרחוק של המנוע1 באמצעות היישום Volvo Cars.

יש לשים לב לכך שבעיה זו יישימה רק למכוניות עם Google מובנה, גרסת תכנה 2.5, ויישום Volvo Cars גרסאות 5.21 או 5.22.

פתרון זמני

לחץ והחזק את לחצן iCup-23w17-Max defroster symbol במשך כ-20 שניות. המשך להחזיק אותו לחוץ עד שלחצן SOS בתקרה מתחיל להבהב.
שחרר את לחצן iCup-23w17-Max defroster symbol.
אם ברצונך להפסיק את תפקוד מפשיר האדים, לחץ לחיצה נוספת על לחצן iCup-23w17-Max defroster symbol.
המתן כ-2 דקות.
כעת התפקוד מופעל מחדש. הפעלת-הקדם של מיזוג האוויר וההתנעה מרחוק של המנוע זמינות שוב.

אם הבעיה מופיעה שוב, חזור על הצעדים המתוארים לעיל.

בעיה זו נחקרת כעת, ואנו נעדכן מאמר זה מיד כשיהיה זמין מידע נוסף.

האם זה עזר?