מגבלות התפקוד שמור

במצבים מסוימים, רמת טעינת הסוללה ברכב היברידי מושפעת גם כאשר משתמשים בתפקוד שמור.

כאשר שמור מופעל, רמת טעינת הסוללה נשמרת בזמן הנהיגה וניתן יהיה להשתמש בה במועד מאוחר יותר, כמו למשל בנסיעה עירונית. נעשה שימוש בפחות סוללה ויותר דלק כדי למנוע ירידה ברמת טעינת הסוללה.

עם זאת, במהלך האצה חזקה יותר, כאשר יש עומס גדול על המכונית, בנסיעה במעלה או בגרירה, נעשה שימוש בסוללה ההיברידית והדבר ישפיע על רמת טעינת הסוללה. התנהגות זו היא חלק מתכנון המכונית, והמטרה היא לספק את הביצועים הרצויים בכל עת.

דגמים ישימים:

XC40 Recharge, כל שנות הדגם

S60 Recharge, V60 Recharge, S90 Recharge, V90 Recharge, XC60 Recharge, XC90 Recharge, שנת דגם 2022 מאוחר ומאוחר יותר

האם זה עזר?