שחרור כבל טעינה ידני במקרה של מפתח שאינו מגיב (מכוניות חשמליות)

 הערה

כשמשחררים את נעילת הדלת בעזרת להב המפתח ופותחים את הדלת לאחר מכן, האזעקה מופעלת.
Px-22w23-Latest info-Emeregency open door handle

משוך את ידית הדלת הקדמית השמאלית עד לסוף מהלכה כך שצילינדר המנעול ייראה לעין.

הכנס את להב המפתח לצילינדר המנעול.
סובב בכיוון השעון 45 מעלות כך שלהב המפתח פונה ישר לאחור.
סובב את להב המפתח לאחור ב-45 מעלות למצב ההתחלתי שלו. הוצא את להב המפתח מצילינדר המנעול ושחרר את הידית כך שהחלק האחורי של הידית נשען שוב על המכונית.
פתח את הדלת.
כעת כשהאזעקה מופעלת, המשך לשלב הבא כדי להשבית אותה.
P6-22w23-Latest information-keybox

הנח את המפתח שלט-רחוק על הסמל בתא האחסון.

הקש על Unlock cable בתצוגה המרכזית.
כעת תוכל לנתק את כבל הטעינה. אם אינך מסוגל, חזור על הנוהל משלב 6 עד שלב 7.
כדי לנתק את האזעקה, היכנס למכונית, לחץ על דוושת הבלם והעבר את ידית ההילוכים למצב נסיעה (D).

האם זה עזר?