הטעינה אינה נעצרת ב-100%

המאמר הבא ישים רק לכלי רכב היברידיים מהשלב המאוחר של שנת דגם 2022.

לסוללת ההנעה של הרכב יש מערכת קירור, שתפקידה לקרר את הסוללה. כדי לקרר את הסוללה במהלך הטעינה, מערכת הקירור דורשת אנרגיה כדי למנוע התחממות-יתר של הסוללה.

באזורי אקלים חמים יותר, או עם מטען בעל תפוקה קטנה יותר, הרכב ימשיך להיטען (נורית ירוקה מהבהבת) גם כאשר רמת הטעינה הגיעה ל-100%. הסיבה לכך היא שמערכת הקירור צורכת אנרגיה.

מודגש שזה לא ישפיע על תוחלת החיים של הסוללה, ומדובר בתופעה שהיא חלק מההתנהגות הרגילה של הרכב.

האם זה עזר?