הפעלה מחדש של התצוגה המרכזית

אם תגובת התצוגה המרכזית איטית, ייתכן שהפעלת התצוגה מחדש תעזור. הפעלה מחדש עשויה גם לפתור את הבעיה אם אתה חווה בעיות למשל עם Bluetooth, ניווט או קישוריות.

מאמר זה מתייחס לדגמים עם Google מובנה.

כדי להפעיל מחדש את התצוגה המרכזית, לחץ והחזק את הלחצן Home מתחת לתצוגה במשך 20 שניות. המסך יעבור תחילה למצב ניקוי. המשך להחזיק את לחצן הבית לחוץ עד שהתצוגה תכבה, תופעל מחדש ותציג את סמל Volvo. הנוהל מוצג בסרטון הזה:

ייתכן שיהיה צורך לבצע נוהל זה יותר מפעם אחת כדי שהוא יהיה אפקטיבי.

עבור מכוניות עם Google מובנה אין אפשרות לאתחל מחדש ידנית את התצוגה המרכזית. לחיצה על הלחצן Home רק מכבה את המסך, אך אינה מפעילה מחדש את המערכת. המערכת תפעיל את עצמה מחדש לפי הצורך והיא תמיד תפעיל את עצמה בהתנעה קרה כאשר תעזוב ותנעל את המכונית.

אם הקישוריות אינה מתחדשת באמצעות הפעלה מחדש של התצוגה המרכזית, ישנם מספר דברים נוספים שתוכל לנסות. פתרונות אלה מתוארים במאמר נפרד.

דגמים ישימים:

C40 Recharge Pure Electric, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

S60, S60 Recharge, שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

S90, S90 Recharge, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

V60, V60 Recharge, V60 Cross Country, שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

V90, V90 Recharge, V90 Cross Country, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

XC40 Recharge Pure Electric, שנת דגם 2021 ומאוחר יותר

XC40 (mild hybrid), שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

XC60, XC60 Recharge, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

XC90, XC90 Recharge, שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

האם זה עזר?