Sensus Connect

53 תוצאות

TuneIn

TuneIn הוא שירות רדיו אינטרנט בו ניתן להשתמש במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect. TuneIn מציע יותר מ-100,000 תחנות רדיו בשידור חי מכל רחבי העולם, ויותר משני מיליון תוכניות לפי דרישה (לדוגמה, פודקאסטים, תוכניות בידור וראיונות).

Find Fuel

היישום Find Fuel מאפשר לך לאתר במהלך הנהיגה תחנות דלק שנמצאות בקרבת המכונית. ניתן להשתמש ב-Find Fuel אם המכונית שלך מצוידת ב-Sensus Connect וב-Sensus Navigation.

עדכוני מערכת המכונית

עדכוני מערכת כוללים חלקים במכונית הקשורים למכונית מקוונת ולמערכת מידע ובידור. אם זמינים עדכוני תוכנה, ניתן ליישם את כולם בבת אחת, או בזה אחר זה.

שחזור הגדרות בתצוגת ההגדרות

ניתן לשחזר את כל ההגדרות ששונו אל ערכי ברירת המחדל שלהן בפעם אחת בתצוגת ההגדרות. מומלץ לעשות זאת לפני מכירת המכונית שלך.

שימוש ב-Local Search

Local Search הוא יישום שיכול לסייע לך לחפש מסעדות, בתי מלון, תחנות דלק ודברים רבים נוספים על-ידי חיפוש מקוון ממכונית וולוו המחוברת לאינטרנט (Local Search זמין רק במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect ו-Sensus Navigation).

ניהול שיחות בדיבורית Bluetooth®

ניתן לחבר טלפון נייד תואם Bluetooth® ולהשתמש בו כטלפון הדיבורית של המכונית. כדי להפעיל את דיבורית Bluetooth® ולנהל את השיחות, עיין בהוראות להלן.

יישומי המכונית

וולוו מספקת מערך רחב של שירותים, יישומים ותוכניות כדי שהשימוש במכונית שלך יהיה מהנה ככל האפשר. מאמר זה מספק סקירה כללית של היישומים במכונית הזמינים עבור מכוניתך.

מעבר להתקן Bluetooth® אחר

אם יותר מהתקן אחד צומד למכונית וולוו שלך, אפשר להחליף בקלות את ההתקן המחובר, על פי ההוראות הבאות.

Stitcher

מכוניות המצוידות ב-Sensus Connect מאפשרות לך גישה למספר יישומים. ניתן להשתמש ביישום Stitcher כדי להאזין למגוון רחב של תוכניות לפי דרישה (לדוגמה, פודקאסטים) בוולוו שלך.

התקנת Google Local Search ושימוש בו

אתה יכול להתקין את היישום Google Local Search ולהשתמש בו באמצעות התצוגה המרכזית של הוולוו שלך. באמצעות היישום ניתן, בין היתר, לחפש מסעדות, בתי מלון ותחנות דלק בסביבת המכונית ולאורך המסלול.

שימוש בחיבור Wi-Fi

אם מכונית וולוו שלך מצוידת ב-Sensus Connect, תוכל להגדיר חיבור לאינטרנט באמצעות Wi-Fi מהטלפון הנייד. מאמר זה מתאר כיצד לחבר את המכונית לאינטרנט באמצעות תקשורת Wi-Fi של הטלפון הנייד.

יישומי המכונית

וולוו מציעה מבחר גדול של שירותים, יישומים ותכנות בהם תוכל להשתמש במכוניתך. מאמר זה מספק סקירה כללית של היישומים הזמינים עבור מכוניתך.

שימוש ב-TuneIn

לשירות רדיו האינטרנט TuneIn יש תפקודים שונים. לדוגמה, תוכל להפעיל תחנת רדיו מקומית, להוסיף מועדפים או לאחסן קיצורי דרך לתחנות רדיו. מאמר זה מתאר את אופן השימוש בשירותים אלה וכיצד לגשת אליהם מהמכונית שלך.

הפעלת שיתוף נתונים בקשר להפעלת שירות מחובר או יישום

אם לא הפעלת שיתוף נתונים עבור שירות מחובר או יישומים שהורדו, ניתן לעשות זאת בעת ההפעלה שלהם בתצוגה המרכזית. בפעם הראשונה שתפעיל שירות, או לאחר איפוס להגדרות מפעל או עדכוני תוכנה מסוימים, לדוגמה, תהיה חייב לאשר את התנאים וההתניות של וולוו עבור השירותים המחוברים.

ניווט בתצוגה המרכזית

תיאור של התצוגה המרכזית של המכונית וכיצד לנווט בה

Google Local Search

באמצעות השימוש ביישום Google Local Search ניתן לחפש מסעדות, בתי מלון, תחנות דלק ועוד לאורך המסלול שלך ישירות בתצוגה המרכזית של וולוו.

Sensus Connect

Sensus Connect היא מערכת המידע ובידור החדשה של וולוו היכולה לחבר את הוולוו שלך לעולם החיצוני ולספק לך מידע, בידור ותפקודים המפשטים את הבעלות שלך.

הודעות טקסט

אם המכונית שלך מצוידת ב-Sensus Connect, המערכת יכולה להקריא הודעות טקסט המתקבלות בטלפון הנייד שלך ברמקולים של וולוו. מאמר זה מתאר בפניך כיצד לעשות זאת.

Weather

היישום Weather יכול לספק לך נתוני מזג אוויר בסביבת המכונית או במיקום שנבחר. ניתן להשתמש ב-Weather רק אם המכונית מצוידת ב-Sensus Connect וגם ב-Sensus Navigation.

צימוד התקן Bluetooth® למכונית וולוו שלך

אפשר לחבר התקן Bluetooth® מההתקן עצמו או ממכונית וולוו שלך. מאמר זה מתאר כיצד להגדיר את החיבור (צימוד) מהתקן Bluetooth® (דוגמת טלפון נייד או מחשב לוח) למכונית וולוו שלך.

Weather

היישום Weather מספק נתוני מזג אוויר בסביבת המכונית או במיקום שנבחר. ניתן להשתמש ביישום Weather רק אם המכונית מצוידת ב-Sensus Navigation.

חבר את הטלפון הנייד שלך באמצעות Bluetooth

חבר את הטלפון הנייד באמצעות Bluetooth כדי שתוכל להשתמש בתפקודי הדיבורית או להזרים מוזיקה באופן אלחוטי למכונית שלך. מאמר זה מתאר כיצד להגדיר את החיבור בין הטלפון הנייד לבין הוולוו שלך.

Sensus Connect

Sensus Connect היא מערכת המידע ובידור החדשה של וולוו היכולה לחבר את הוולוו שלך לעולם החיצוני ולספק לך מידע, בידור ותפקודים המפשטים את הבעלות שלך.

תצוגה מרכזית מעודכנת

באמצעות השדרוג Sensus Connect, הזמין החל ממאי 2017, לתצוגה המרכזית בוולוו שלך ניתן מראה חדש ואינטואיטיבי. הניווט, נגן המדיה ותצוגת הבית עודכנו, כדי לפשט את השימוש בהם. הגדרות ולחצנים בשימוש תדיר סומנו בהארה, כדי להקל על הנהג לגשת אליהם.

צימוד של מכונית וולוו שלך להתקן Bluetooth®

אפשר לחבר התקן Bluetooth® מההתקן עצמו או ממכונית וולוו שלך. מאמר זה מתאר כיצד להגדיר את החיבור (צימוד) בין מכונית וולוו שלך לבין התקן Bluetooth® (דוגמת טלפון נייד או מחשב לוח).

עדכון מפות ישירות מהמכונית

אם המכונית מחוברת לאינטרנט, ניתן לעדכן את המפות ישירות מהמכונית.

הגדרות פרטיות ושיתוף נתונים הן ייחודיות לכל פרופיל נהג

כאשר תתחיל להשתמש בפרופיל נהג חדש, הגדרות שיתוף הנתונים של הפרופיל נקבעות להגדרות ברירת המחדל של המכונית והן מושבתות.

TuneIn

TuneIn הוא שירות רדיו אינטרנט בו ניתן להשתמש במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect. TuneIn מציע יותר מ-100,000 תחנות רדיו בשידור חי בעולם מכל היבשות ויש לו יותר משני מיליון תוכניות לפי דרישה (לדוגמה, פודקאסטים, תוכניות בידור וראיונות).

פרטיות ושיתוף נתונים

שירותים מחוברים ויישומים רבים זקוקים ליכולת לשלוח ולקבל מידע ונתונים. תפקוד שיתוף הנתונים עבור השירותים המחוברים והיישומים שלך מופסק כסטנדרט* . כדי שניתן יהיה להשתמש ביישומים ובשירותים מחוברים מסוימים במכונית, עליך להפעיל עבורם בעצמך את שיתוף הנתונים.

העתקת מוזיקה לדיסק הקשיח של המכונית

עומדת לרשותך אפשרות להעתיק מוזיקה לדיסק הקשיח במכונית שלך מתקליטור או מהתקן זיכרון USB.

עדכונים מהמכונית

ניתן לבצע עדכונים של מספר מערכות של המכונית ישירות מהתצוגה המרכזית כאשר המכונית מחוברת לאינטרנט.

WikiLocations

היישום WikiLocations מאפשר לך לקרוא מאמרי Wikipedia הקשורים למיקום וליעד של המכונית שלך.

Bluetooth® והוולוו שלך

Bluetooth® היא טכנולוגיית אלחוט המאפשרת חיבור בין מספר התקני מדיה. מאמר זה מתאר את התפקודים והיתרונות של Bluetooth® בוולוו שלך.

שאלות נפוצות ותשובות בנוגע לעדכונים מהמכונית

במכונית מקוונת אפשר לעדכן כמה מערכות של המכונית ישירות מהתצוגה המרכזית.

שדרוג של מערכת Sensus Connect קיימת, עם או ללא Sensus Navigation, לשנת דגם 15

משמעות השדרוג היא שתהיה לך מערכת Sensus Connect משנת דגם 2015. אפשר גם להוסיף מערכת ניווט Sensus Navigation משנת דגם 2015, או לשדרג אליה. בין השאר, השדרוגים כוללים חיבור לאינטרנט בתקשורת Wi-Fi וכמה יישומים. פרטים נוספים על כך מופיעים בהמשך מאמר זה.

מראה עדכני להודעות אזהרה עבור Pilot Assist, בקרת השיוט המסתגלת, בקרת השיוט ומגביל המהירות

בעדכון התוכנה שהופץ במאי 2018, המראה של הודעות אזהרה מסוימות עודכן עבור התפקודים הבאים, Pilot Assist, בקרת השיוט (CC* ).

Local Search

Local Search הוא יישום שיכול לסייע לך לחפש מסעדות, בתי מלון, תחנות דלק ודברים רבים נוספים על-ידי חיפוש מקוון ממכונית וולוו המחוברת לאינטרנט (Local Search זמין רק במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect או Sensus Navigation).

הסרת התקן Bluetooth מהוולוו שלך

אם תרצה להסיר באופן קבוע התקן Bluetooth מהוולוו שלך, פעל לפי ההוראות להלן. לאחר ההשלמה, ההתקן לא יוצג יותר ברשימת ההתקנים הזמינים לחיבור.

עצות לשימוש בחיבור Bluetooth

אם תגלה שהחיבור או התפקודיות בין המכונית שלך לבין התקן Bluetooth אינם פועלים כצפוי, העצות הבאות עשויות לסייע לך.

ניתוק התקן Bluetooth ממכונית וולוו שלך

אפשר לנתק התקן Bluetooth ממכונית וולוו שלך. לאחר הניתוק, ההתקן אינו מחובר יותר אל המכונית.

WikiLocations

היישום WikiLocations מאפשר לך לקרוא מאמרי Wikipedia הקשורים למיקום וליעד של המכונית שלך. ניתן להשתמש ב-WikiLocations אם המכונית שלך מצוידת ב-Sensus Connect וב-Sensus Navigation.

התחברות לאינטרנט באמצעות טלפון נייד (Bluetooth)

אם הוולוו שלך מצוידת ב-Sensus Connect, ניתן ליצור חיבור אינטרנט באמצעות טלפון נייד. כדי שזה יפעל, הטלפון הנייד חייב להיות מצויד ב-Bluetooth® ולתמוך בשירות קשירה.

שליחת יעד למכונית באמצעות Send to Car

Send to Car מאפשר לך לשלוח יעדי מפה לוולוו שלך. ניתן לשלוח יעדים באמצעות היישום Volvo Cars. כדי להשתמש בתפקוד זה, המכונית שלך חייבת להיות מצוידת ב-Sensus Connect ו-Sensus Navigation, וחייב להיות Volvo ID רשום במכונית. כדי להשתמש בתפקוד באמצעות היישום Volvo Cars, המכונית שלך צריכה להיות מצוידת גם ב-Volvo On Call.

שימוש בזיהוי קולי

אפשר להפעיל תפקודים מסוימים של מערכת המולטימדיה, הרדיו, הטלפון הנייד המחובר בתקשורת Bluetooth® או במערכת הניווט של וולוו בפקודות קוליות באמצעות זיהוי קולי.

התחברות לאינטרנט באמצעות טלפון נייד (Wi-Fi)

אם הוולוו שלך מצוידת ב-Sensus Connect, ניתן ליצור חיבור אינטרנט באמצעות טלפון נייד. כדי שזה יפעל, הטלפון הנייד חייב לתמוך בשירות קשירה.

הפעלת שיתוף נתונים לשירותים מחוברים וליישומים שהורדו דרך תפריט הגדרות

ניתן להפעיל את שיתוף הנתונים עבור השירותים המחוברים והיישומים שהורדו דרך תפריט ההגדרות בתצוגה המרכזית שלך.

השמעת מוזיקה ממקור חיצוני

ניתן לחבר מקור משלך להשמעת מוזיקה באמצעות שקע USB של המכונית.

שימוש ב-TuneIn

לשירות רדיו האינטרנט TuneIn יש תפקודים שונים. לדוגמה, תוכל להפעיל תחנת רדיו מקומית, להוסיף מועדפים או לאחסן קיצורי דרך לתחנות רדיו. מאמר זה מתאר את אופן השימוש בשירותים אלה וכיצד אפשר לגשת אליהם ממכוניתך.

שימוש ב-Send to Car

Send to Car מאפשר לך לשלוח יעדי מפה לוולוו שלך באמצעות היישום Volvo Cars בשווקים בהם Volvo On Call זמין. כדי להשתמש בתפקוד זה, המכונית שלך צריכה להיות מצוידת ב-Sensus Navigation.

מחיקה של נתוני משתמש ממכונית וולוו שלך

כשמבקשים למכור מכונית של וולוו המצוידת במערכת Sensus Connect, יש למחוק את כל הנתונים האישיים מהמכונית ולהחזיר אותה להגדרות היצרן המקוריות שלה.

העברת ספר טלפונים לוולוו שלך

ניתן להוריד את הספר הטלפונים מהטלפון הנייד לוולוו שלך. השיטה עשויה להיות שונה, בהתאם למערכת בה מצוידת הוולוו שלך.