Sensus Connected Touch

iGo ו-Sensus Connected Touch

עודכן 3/5/2020

iGo ו-Sensus Connected Touch

iGo הוא פתרון משולב לניווט לווייני עם תצוגת תלת-ממדית של מודלים עירוניים ואתרים חשובים. המערכת יכולה לנהל נקודות עניין (POI) ומידע תנועה פרימיום. ניתן גם להשתמש ב-iGo ללא חיבור אינטרנט.

iGo

מאמר זה מתאר בקצרה את iGo. לתיאור מפורט, עיין במדריך למשתמש של iGo‫‏‬: http://www.parrot.com/sensus-connected-touch.

איתור אפשרויות מסלול

קל לעקוב אחר iGo והוא מסייע לך לאתר מסלולים אל היעד שלך. הוא מחשב מספר מסלולים אפשריים בו-זמנית, כדי שתוכל להשוות ולבחור את המועדף עליך. חיפוש בקרבת מקום או חיפוש נקודות עניין (POI) יכול לסייע לך לאתר את הדברים שאתה מחפש באזור בו אתה נמצא כעת.

ניווט פשוט

iGo מציג הנחיית נתיב ותמרורים הספציפיים למדינה, מה שיכול להקל עליך לבחור נתיב לפני פנייה לדרך אחרת. iGo לומד מההתנהגות וההרגלים שלך ומציג רשימה מדורגת של רוב היעדים הסבירים שלך בהתבסס על המיקום הנוכחי שלך לפי GPS, מסלולים קודמים, השעה ביום והיום בשבוע.

הפעלה

המקלדת החכמה יכולה לאפשר לך להזין כתובות במהירות רבה יותר על-ידי השלמה של שמות הערים והרחובות. iGo אינו תומך בהפעלה באמצעות בקרה קולית. לקבלת מידע נוסף על תפעול Sensus Connected Touch, ראה תפעול Sensus Connected Touch.

מידע תנועה פרימיום

מידע תנועה פרימיום מסופק על-ידי HERE (Nokia) וישים למידע תנועה המעודכן באופן מקוון עבור דרכים מהירות וסוגי דרכים אחרים. בשווקים מסוימים נכלל מנוי לחמש שנים.

מידע תנועה פרימיום מסופק במדינות הבאות:

ארה"ב, קנדה, אוסטריה, בלגיה, ברזיל, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, שוודיה, שווייץ ובריטניה.

iGo וכרטיס SD

כרטיס SD של iGo רשום בהתקן Sensus Connected Touch בו הופעל לראשונה, ואין אפשרות להשתמש בכרטיס SD הזה באף מכונית אחרת המצוידת ב-Sensus Connected Touch.

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


האם זה עזר?