Sensus Connected Touch

Sensus Connected Touch ו-Connected Navigation

עודכן 10/14/2022

Sensus Connected Touch ו-Connected Navigation

למערכת Sensus Connected Touch ניתן להוסיף את השירות האופציונלי Connected Navigation, לניווט מקוון.

Connected Navigation

ניתן להתקין את מערכת Sensus Connected Touch עם השירות Connected Navigation או בלעדיו. אפשר גם להוסיף את השירות Connected Navigation כשדרוג במועד מאוחר יותר.

מידע תנועה פרימיום

כאשר מפעילים את השירות Connected Navigation בפעם הראשונה, מקבלים גישה גם למידע תנועה פרימיום. השירות נכלל למשך חמש שנים מההפעלה של Connected Navigation.

מידע תנועה במערכת Connected

מערכת Connected Navigation אינה זקוקה לחיבור לאינטרנט לצורך פעולתה, אך כדי לקבל מידע תנועה נחוץ חיבור לאינטרנט. הדבר נכון גם ביחס ליישום Maps (מפות).

Sensus Navigation/RTI

אם יש לך כבר את RTI כאשר אתה מתקין את Sensus Connected Touch אזי שתי המערכות פועלות באופן עצמאי. המערכת RTI אינה משתנה ואינה מקושרת עם Sensus Connected Touch.

אחד היתרונות של Sensus Connected Touch עם Connected Navigation הוא שאפשר לחפש יעדים בדפדפן או ביישומים אחרים ולאחר מכן להזין את המיקום למערכת Connected Navigation.

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


האם זה עזר?