Sensus Connected Touch

Sensus Connected Touch ונדידת נתונים

עודכן 1/21/2020

Sensus Connected Touch ונדידת נתונים

מאמר זה מתאר את המשמעות של נדידת נתונים וכיצד השימוש בנתונים מושפע מהתפקודים של Sensus Connected Touch.

מהי נדידת נתונים?

משמעות הנדידה היא התחברות לאינטרנט באמצעות רשת שונה מזו של המפעיל שלך. בהתאם למפעיל, נדידה בנסיעות לחו"ל עלולה להיות יקרה.

ניתוק של נדידת נתונים

אם אתה משתמש בטלפון נייד לשיתוף Wi-Fi, עבור להגדרות של הטלפון הנייד כדי לנתק את נדידת הנתונים.

קטיעה של מידע תנועה

כשחוצים גבול בין ארצות, לעתים תכופות מידע התנועה נקטע מפני שנדידת הנתונים מנותקת. מידע התנועה אינו צורך נתוני תנועה בהיקף גדול, אך כדי שהוא יוכל לפעול, האפשרות של נדידת הנתונים צריכה להיות מופעלת. כך גם ביחס לתפקודים של Sensus Connected Touch.

נדידת הנתונים צריכה להיות מופעלת מפני שלא נמצאים במדינה שבה מנויים על נתוני התנועה. זכור שאם מערכת Sensus Connected Touch מחוברת לטלפון נייד ומשתמשים בנדידה, הרי שהן הטלפון הנייד והן Sensus Connected Touch צורכים נתונים.

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


האם זה עזר?