Volvo Cars – תנאים והתניות להשתתפות ב-HiddenGem#

מבוא

בקיץ הזה, עומדת Volvo Cars לאצור סדרה רבת השראה של יעדי טיול, בעזרתכם. שתפו את האתרים המועדפים עליכם, ישנים וחדשים כאחד, ואנחנו נציג אותם בפלטפורמות המדיה החברתית שלנו ברחבי העולם.


הסכם

תודה שהסכמת לאפשר ל-Volvo Cars (להלן "וולוו") להשתמש בתמונות, סרטוני וידיאו, רשומות ("פוסט") ו/או תוכן מקוון אחר (להלן "התוכן"). כדי לוודא שאין אי הבנות בינינו, תנאים והתניות אלה יזהו את התנאים וההתניות של ההסכם שלנו. בכך שאתה עונה YesVolvoCars#, אתה מעניק לוולוו את הזכות להשתמש בתוכן שלך למשך כל מסע הפרסום HiddenGem#, אך לכל היותר ל-12 חודשים ממועד הפרסום. נכסים שפורסמו בחשבון רשמי של וולוו מכוניות לא יוסרו אחרי תקופה זו, אולם לא ישמשו בכל אמצעי מדיה בתשלום או תוכן חדש, ולא יודגשו כחומר קיים. אתה מסכים לאפשר לנו לשנות את התוכן שלך על ידי הוספת דמויות וטקסט, שינוי פורמטים, עריכת תוכן ושפה, בכדי שהוא יהיה מתאים עבורנו לפרסום מחדש כרשומה ("פוסט"). אנו מתחייבים לתת לך קרדיט בכל פעם שאנו משתמשים בתוכן שלך.

יתרה מזאת, אתה נותן את הסכמתך לכך שגם לחברות הבנות, החברות הקשורות, הסוכנים, העובדים, הנציגים, הנמחים, בעלי הרישיון וכל אחד אחר הפועל מטעם וולוו, או ברשות וולוו, יש זכות להשתמש בתוכן כמפורט בתנאים והתניות אלה. וולוו מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ואינה מעוניינת להשתמש בתכנים המפרים את הזכויות של צד שלישי כלשהו, או שייחשבו כמשמיצים, מגנים או מאיימים על כל גורם אחר. לפיכך, על ידי מתן רשות לוולוו להשתמש בתוכן שלך, אתה מצהיר ומתחייב בפני וולוו כי (1) אתה הבעלים של התוכן שסיפקת, כולל כל הרעיונות, התמונות, הטקסט וזכויות הקניין הרוחני שבתוכו, כולל זכויות יוצרים, זכויות על סימנים מסחריים, זכויות פטנטים, זכויות פרסום וזכויות פרטיות או, אם אינך הבעלים של זכויות כאלה, השגת אישור מבעלי הזכויות האלה ויש לך את הסמכות להעניק לוולוו הרשאה להשתמש בתוכן כמפורט בתנאים והתניות אלה; (2) השימוש של וולוו בתוכן שלך כמפורט במסמך זה לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני, זכויות הפרסום או זכויות הפרטיות של צד שלישי כלשהו, או יחייב תשלום פיצוי כלשהו לצד שלישי כלשהו; (3) אין שום דבר בתוכן שסיפקת שעלול להיחשב כמשמיץ, מגנה או מאיים על צד שלישי כלשהו; ו-(4) אתה בגיר ויש לך את הזכות להתקשר בהסכם זה בשמך. אתה משחרר בזאת את וולוו מכל תביעה הקשורה לשימוש של וולוו בתוכן כמאופשר כאן, בין אם היא קיימת היום או תהיה קיימת בעתיד, לרבות, ללא הגבלה, כל הזכויות, הדרישות ו/או ההתחייבויות הנוגעות לפלישה לפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הפרה של זכויות הפרסום והפרטיות, זכויות מוסריות ו/או הפרת סודיות.


עיבוד נתונים אישיים

התוכן מעבד את הנתונים האישיים שלך. בכך שאתה עונה YesVolvoCars#, אתה מאשר ומסכים כי קראת, אתה מבין ואתה מסכים לתנאים ולהגבלות לעיל ולעיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מכוניות כפי שיפורט להלן.


הודעת מידע - צילומים, סרטוני וידאו והקלטות שמע

מפקח

חברת Volvo Cars Corporation, ישות משפטית שבדית עם מספר רישום חברה 556074-3089, שכתובתה היא 405 31, גטבורג, שבדיה, שתיקרא להלן "Volvo Cars", "אנחנו", "שלנו" ו"איתנו", תעבד בתור מפקח את הנתונים האישיים שלך כמתואר להלן.


המטרה והבסיס המשפטי של העיבוד

אנו מעבדים את הנתונים האישיים שאתה מספק כאשר אתה משתף איתנו את התוכן שלך. כפי שמתואר בהסכם שהודעת מידע זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("התנאים וההתניות"), מידע אישי כולל מידע כגון שם, פרטי קשר, תמונות וסרטונים. מטרת העיבוד של שמך ופרטי הקשר שלך היא לנהל את שיתוף התוכן שלך איתנו כמו גם את השימוש שלנו בתוכן כמוגדר בתנאים וההתניות. אנו גם נעבד את התוכן לשימוש כמפורט בנוסף בתנאים וההתניות, כולל שימוש בהקשר של קמפיינים פרסומיים בכל סוגי המדיה, מודפסת ודיגיטלית, פנימיים וגם חיצוניים, ארציים וגם גלובאליים. אנו נשתמש גם בנתונים בעילום שם שנאספו מהתוכן כחלק ממחקר הבטיחות שלנו בנוגע לחגירת חגורות הבטיחות כמתואר במבוא לעיל.

הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו לצורך ניהול השיתוף של התוכן שלך איתנו, כמו גם לשימוש שלנו בתוכן, הוא שעיבוד זה נחוץ לצורך קיום ההסכם איתך.


גילוי / מקבלי הנתונים האישיים שלך / העברה

הנתונים האישיים שלך יהיו גלויים לחברות השייכות לקבוצת החברות שאליה שייכת Volvo Cars ולשותפים העסקיים שלנו, ויעובדו על ידיהן, למטרות לעיל. ביחס לחברות השייכות לאותה קבוצת חברות שאליה שייכת Volvo Cars או שותפים עסקיים שנמצאים מחוץ לאיחוד האירופי, אנו נעביר את הנתונים האישיים שלך על בסיס התנאים החוזיים הסטנדרטיים שאומצו על ידי הנציבות האירופית – תוך שמירה על המידע האישי שלך.


זמן שמירה

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד אנו משתמשים בתוכן כמפורט לעיל. באופן כללי, אנו משתמשים בתוכן לתקופה של שתי (2) שנים לאחר פתיחת קמפיין מסוים.


הזכויות שלך ופרטי קשר

זכות גישה

זכותך לבקש עותק של הנתונים האישיים שאנו שומרים אודותיך.

זכות תיקון

אנו רוצים לוודא שהמידע האישי שלך מדויק ומעודכן. אתה רשאי לבקש מאיתנו לתקן או להסיר מידע שלדעתך אינו מדויק.

זכות לניידות נתונים

זכותך לקבל מאיתנו את הנתונים האישיים שמסרת, בצורה מובנית.

זכות להתנגד לעיבוד או להגביל אותו

בנוסף, יש לך זכות להתנגד ולעצור את איסוף נתוני הרכב על ידינו ולהגביל את העיבוד בנסיבות מסוימות.

זכות להגיש תלונה לרשות מפקחת

אם לדעתך אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך בניגוד לחוקי ותקנות הפרטיות, יש לך זכות להגיש תלונה לרשות המפקחת. הרשות המפקחת בשבדיה היא Datainspektionen, בכתובת:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Sweden

אם ברצונך לממש את זכויותיך, אנא השתמש בטופס המקוון שלנו בכתובת:
https://www.volvocars.com/il/v/legal/privacy

למידע נוסף לגבי זכויותיך ביחס לעיבוד הנתונים האישיים שלך ופרטי קשר לקבלת מידע נוסף והגשת תלונה וכן פרטי הקשר של הממונה על הגנת המידע שלנו, אנא עיין במדיניות הפרטיות של לקוחות קבוצת Volvo Car שנמצאת בתיעוד rel="noopener noreferrer" הפרטיות שלנו,
https://www.volvocars.com/il/support/topics/msmkym-mshptyym