1983 - 1993

240

Volvo 240
החל משנת הדגם 1983, הסמל בחלק האחורי של כל דגמי 240 השתנה. הוא חדל להיות 242, 244 או 245. הוא הפך פשוט ל-240, כחלק ממדיניות שמות חדשה. עם זאת, במציאות אנשים המשיכו לקרוא למכוניות שלהם 244 או 245.
שינוי זה לא היה כרוך בשינויים מרחיקי לכת במכוניות.
למידע נוסף, עיין בדגמים הרלוונטיים: 242, 244 או 245.