V40 Cross Country on road

Ábyrgð Volvo jeppa og fólksbíla

Hver er réttur þinn?

Volvo á Íslandi | Brimborg tryggir gagnsætt ábyrgðarferli og býður 5 ára verksmiðjuábyrgð. 5 ára Volvo ábyrgð tók gildi 15.3.2020 en fyrir þann tíma var ábyrgð Volvo bifreiða 2 ár skv. skilmálum.

Viðbrögð við galla í bíl

Volvo á Íslandi | Brimborg leggur mikla áherslu á stuðning við viðskiptavini komi upp galli í bíl sem fellur undir ábyrgð. Mikilvægt er að hafa strax samband við þjónustuborð Brimborgar svo hægt sé að staðfesta bilun og gera viðeigandi ráðstafanir.

Réttur kaupenda

Ítarlegar upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustu-skilmála fylgja í eiganda- og þjónusthandbók bílsins. Íslensk neytendalög kveða á um að einstaklingur sem kaupir bíl hefur rétt til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu hans. Lögaðilar (fyrirtæki) sem kaupa bíl mega sig frá lögbundinni ábyrgð ef þeir kjósa svo. Annars gilda sömu lög um þá og einstaklinga.

5 ára ábyrgð

Nú býður Volvo á Íslandi | Brimborg kaupanda 3ja ára framlengda verksmiðjuábyrgð eða samtals 5 ár gegn sérstökum skilmálum. Til að viðhalda ábyrgðinni þarf að viðhalda bifreiðinni samkvæmt ferli framleiðanda eins og lýst er í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins. Þú þarf að mæta árlega eða á 30.000 km fresti í þjónustuskoðun hvort sem á undan kemur tími eða km. Kaupandi ber kostnað af reglulegu þjónustueftirliti.

Ábyrgð bíla fluttir inn beint

Volvo bílar sem fluttir eru inn beint t.d. búslóðarbílar eða bílar keyptir beint af öðrum mörkuðum eru ekki undir lögbundinni ábyrgð frá Brimborg en fá auðvitað fulla þjónustu hjá okkur. Komi galli upp í þannig bíl þá könnum við hvort kostnaður fáist bættur að hluta eða öllu leiti hjá framleiðanda. Mismuninn, ef einhver er, greiðir eigandi.