V40 Cross Country on road

ábyrgð volvo bíla

hver er réttur þinn?

Við kaup á nýjum bíl er mikilvægt að ganga úr skugga um að ábyrgðarmálin séu í góðum höndum. Volvo á Íslandi | Brimborg tryggir gagnsætt ábyrgðarferli og býður framlengda verksmiðjuábyrgð í allt að 5 ár. Við erum alltaf til staðar.

Viðbrögð við galla í bíl

Volvo á Íslandi | Brimborg leggur mikla áherslu á stuðning við viðskiptavini komi upp galli í bíl sem fellur undir ábyrgð. Mikilvægt er að hafa strax samband við þjónustuborð Brimborgar svo hægt sé að staðfesta bilun og gera viðeigandi ráðstafanir.

Réttur kaupenda

Ítarlegar upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustu-skilmála fylgja í eiganda- og þjónusthandbók bílsins. Íslensk neytendalög kveða á um að einstaklingur sem kaupir bíl hefur rétt til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu hans. Lögaðilar (fyrirtæki) sem kaupa bíl mega sig frá lögbundinni ábyrgð ef þeir kjósa svo. Annars gilda sömu lög um þá og einstaklinga.

Framlengd ábyrgð

Að auki býður Volvo á Íslandi | Brimborg kaupanda val um framlengda verksmiðjuábyrgð til allt að 5 ára gegn gjaldi og sérstökum skilmálum. 

Ábyrgð bíla fluttir inn beint

Volvo bílar sem fluttir eru inn beint t.d. búslóðarbílar eða bílar keyptir beint af öðrum mörkuðum eru ekki undir lögbundinni ábyrgð frá Brimborg en fá auðvitað fulla þjónustu hjá okkur. Komi galli upp í þannig bíl þá könnum við hvort kostnaður fáist bættur að hluta eða öllu leiti hjá framleiðanda. Mismuninn, ef einhver er, greiðir eigandi.