Informacinis pranešimas

Valdytojas
„Volvo Car Corporation“, Švedijos juridinis asmuo, įmonės registracijos numeris 556074-3089, adresas 405 31, Geteborgas, Švedija, toliau vadinama „VCC“, „mes“, „mūsų“ ir „mums“, kaip duomenų valdytojas tvarkys jūsų asmens duomenis toliau aprašyta tvarka.

Tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ryšium su savo Duomenų subjekto prašymu (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.). Mūsų vykdomo duomenų tvarkymo tikslas – administruoti jūsų Duomenų subjekto prašymą. Taip pat tvarkysime ir asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ryšium su mūsų Subjektų prašymų valdymo sistemos vystymu ir jos statistika.

Mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo, skirto administruoti jūsų Duomenų subjekto prašymą, teisinis pagrindas yra tai, kad šis tvarkymas būtinas mūsų teisinių įsipareigojimų jūsų teisių atžvilgiu vykdymui. Mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo, skirto vystymo ir statistiniams tikslams, teisinis pagrindas yra tai, kad šis tvarkymas būtinas mūsų teisėtam interesui patenkinti.

Atskleidimas ir jūsų asmens duomenų gavėjai
Jūsų asmens duomenys bus atskleisti mūsų filialams ir verslo partneriams ir jų tvarkomi pirmiau išvardintais tikslais. Ryšium su mūsų filialais ir verslo partneriais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, jūsų asmens perduosime remdamiesi Europos Komisijos priimtomis standartinėmis sutarties sąlygomis, taip apsaugant jūsų asmens duomenis.

Laikymo trukmė
Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų Asmens duomenų prašymu, dvylika (12) mėnesių nuo jūsų prašymo patenkinimo dienos.

Jūsų teisės ir „VCC“ kontaktinė informacija
Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo teises, susijusias su mūsų atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir kontaktinius duomenis papildomai informacijai gauti ir skundams pateikti, o taip pat mūsų Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis, apsilankykite https://support.volvocars.com/privacy.