Automobilio funkcijos

24 Rezultatai

Automobilio funkcijų ribojimas naudojant „Red Key“

Jei norite kam nors paskolinti automobilį, turite galimybę apriboti jo funkcijas, naudodamiesi „Red Key“. Be kita ko galite nustatyti greičio limitą arba maksimalų garsiakalbių garsumą.

IntelliSafe saugos patikrinimas užvedant

Užvedant automobilį po to, kai jis buvo visiškai išjungtas, vairuotojo ekrane rodomas automobilio vairuotojo pagalbinių sistemų saugos patikrinimas. Tai nauja vizualinė funkcija, įtraukta į programinę įrangą, kuri bus išleista 2017 m. lapkritį.

Statymas lygiagrečiai su „Park Assist Pilot“

Prireikus galite gauti pagalbos pastatyti automobilį lygiagrečiai, pasinaudodami parinktimi „Park Assist Pilot“. Čia rasite informacijos ir vaizdinės mokomosios medžiagos apie tai, kaip naudotis funkcija.

Laikrodžio nustatymas

Pradėjus naudotis automobiliu pirmą kartą arba atjungus automobilio akumuliatorių, gali tekti iš naujo nustatyti laiką ir datą. Laiką nustatyti svarbu, kad (be kita ko) automobilis galėtų prisijungti prie interneto.

Išlaikymas ir įkrovimas

Naudodamiesi funkcijomis Hold ir Charge, vairuodami galėsite valdyti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimą. Hold ir Charge pakeitė važiavimo režimą „Save“, kuris buvo pirmiau naudojamas automobiliuose su hibridiniais varikliais.

Vairuotojo profiliai

Kad jūsų „Volvo“ būtų pritinkinamas jums kaskart, kai įlipsite į automobilį, galite įrašyti ir apsaugoti savo asmeninius pageidavimus vairuotojo profiliuose. Vairuotojo profilius galima prijungti prie automobilio raktelių. Kai automobilis atrakinamas, nuostatos atitinkamai pakoreguojamos pagal vairuotojo profilį, nustatytą naudojamame raktelyje.

Statymas statmenai su „Park Assist Pilot“

Statydami automobilį statmenai, galite gauti pagalbos naudodamiesi parinktimi „Park Assist Pilot“. Čia rasite informacijos ir vaizdinės mokomosios medžiagos apie tai, kaip naudotis funkcija.

Privatusis užraktas

Kai paliksite automobilį servise, viešbutyje ar pan., galėsite pasinaudoti privačiojo užrakto funkcija ir užrakinti daiktadėžę, bagažinės dangtį arba galinę sėdynę. Privačiojo užrakto funkcija priklauso nuo automobilio modelio.

Naudinga informacija apie automobilio langus

Visus elektra valdomus langus galima valdyti iš vairuotojo durelių. Ne vairuotojo langus galima papildomai valdyti jungikliu atitinkamose durelėse. Tam tikriems modeliams yra galimybė nurodyti panoraminį stogą.

IntelliSafe – pagalba vairuotojui ir sauga

„IntelliSafe“ – tai „Volvo Cars“ sukurta automobilio saugos koncepcija, kurią sudaro kelios funkcijos, aktyviai arba pasyviai padedančios jums vairuoti įvairiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, funkcijos gali padėti jums išlaikyti tam tikrą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, apsaugoti nuo susidūrimo duodamos įspėjimą ir stabdydamos automobilį arba padėti pastatyti automobilį.

Large Animal Detection

Jei priešais jūsų automobilį iššoktų stambus gyvūnas, „Large Animal Detection“ („City Safety“ dalis) atskirais atvejais gali jums padėti, įspėdama apie jį ir teikdama stabdymo pagalbą.

Connected Safety

Funkcija „Connected Safety“ gali informuoti vairuotoją, jei kita transporto priemonė, esanti toliau tame pačiame kelyje, aktyvino avarinį signalą arba buvo aptiktas slidus kelias. Informacija apie slidų kelią gali būti pateikiama ir tuo atveju, jei jį aptinka jūsų automobilis.

Kaip pastebėti, kad aktyvinta saugos funkcija?

Atnaujinimai 11/25/2019

Kaip pastebėti, kad aktyvinta saugos funkcija?

Jei pastebėjote, kad automobilis pats pradeda elgtis netikėtai, galbūt buvo aktyvinta viena iš automobilio saugos funkcijų.

Kas vyksta jūsų automobilyje?

Automobilyje įdiegtos kelios funkcijos, aktyviai prisidedančios prie jūsų ir kitų eismo dalyvių saugos keliuose didinimo. Kad pernelyg nenustebtumėte suveikus bet kuriai iš funkcijų, čia galite pamatyti įvairių funkcijų apžvalgą ir jų galimą elgseną kritinėje situacijoje. Jeigu kokia nors funkcija būtų aktyvinta, apie tai galite būti informuojami ir tekstiniu pranešimu vairuotojo ekrane.

Pastaba

Toliau trumpai aprašomos funkcijos. Išsamesnės informacijos, svarbių įspėjimų dėl funkcijų ir pan. rasite savo modelio automobilio savininko vadove.

Kai kurios automobilio sistemos montuojamos standartiškai, kitos – pasirinktinai. Tai priklauso nuo rinkos, modelio metų ir automobilio modelio.

Jus gali įspėti simboliais, garso signalais, šviesos signalais arba vibracija

Jūsų „Volvo“ esančios saugos funkcijos gali jus įspėti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, vairo vibracija, stabdžių pedalo pulsavimo įspėjimais, vaizdo ar garso signalais arba simboliais vairuotojo ekrane ar projekciniame rodinyjeProjekcinis rodinys matomas ant priekinio stiklo ir yra pasirinktinis (netaikoma XC40).. Toliau galite pasiskaityti apie saugos funkcijas ir tai, kaip jos jus įspėja.

Blind Spot Information

16w17 - Support site - Blind spot information (Symbol)

Funkcija Blind Spot Information,BLIS skirta įspėti apie sparčiai artėjančias transporto priemones ir transporto priemones esančias įstrižai už jūsų automobilio ir jam iš šono, kad palengvintų važiavimą intensyvaus eismo keliuose, kur viena kryptimi yra kelios eismo juostos.

16w17 - Support Site - Blind spot information (mirror)

BLIS įspėja šoniniame veidrodėlyje įrengta indikatoriaus lempute, kuri ima šviesti nepertraukiamai arba mirksėti.

City Safety

16w17 - Support site - City Safety (Symbol)

City Safety“ yra funkcija, galinti padėti išvengti susidūrimo su pėsčiaisiais, dviratininkais, stambesniais gyvūnais ar kitomis transporto priemonėmis arba sušvelninti susidūrimo padarinius. Kilus susidūrimo pavojui, duodami vaizdo, garso ir stabdžių pedalo pulsavimo įspėjimai, siekiant padėti vairuotojui laiku sureaguoti. Jei vairuotojas nereaguoja į įspėjimą ir susidūrimo pavojus tampa neišvengiamas, „City Safety“ gali imti automatiškai stabdyti automobilį.

 • Stabdžių pedalo pulsavimo įspėjimai, vaizdo ir garso signalai.
 • Jei per reikiamą laikotarpį vairuotojas nesiima veiksmų, tam tikrose situacijose automobilis ima stabdyti pats.

Cross Traffic Alert

16e17 - Support site - Cross Traffic Alert (Symbol)

Cross Traffic Alert“, CTA funkcija skirta įspėti apie skersinį eismą, kai automobiliu važiuojama atbuline eigaXC40 nuo 2018 modelio metų CTA su automatinio stabdžio parinktimi siūloma kaip vairuotojo pagalba, papildanti BLIS. Žr. savo automobilio savininko vadovą, kur rasite išsamesnės informacijos..

 • Garsinis signalas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio, atsižvelgiant į kryptį, kuria objektas artėja.
 • Piktograma vairuotojo ekrane.
 • Piktograma stovėjimo pagalbos kameros viršutiniame rodinyje.

Atstumo perspėjimas

Netaikoma XC40.

16w17 - Support site - Distance Alert - Head-up Display

Atstumo perspėjimoDistance Alert funkcija gali įspėti jus, jeigu per daug priartėjate prie priekyje važiuojančios transporto priemonės.

 • Jeigu atstumas iki priešais jus važiuojančios transporto priemonės tampa mažesnis už nustatytą vertę, priekiniame stikle pasirodo atitinkama įspėjamoji lemputė ir (arba) simbolis. Kad automobilyje būtų ši funkcija, jame turi būti įrengtas projekcinis rodinys

  Projekcinis rodinys matomas ant priekinio stiklo ir yra pasirinktinė įranga. Netaikoma XC40 modeliui.

  .

Driver Alert Control

16w17 - Support Site - Driver Alert Control - (Display)

Driver Alert Control“, DAC skirta atkreipti vairuotojo dėmesį, jeigu jis ar ji pradeda vairuoti ne taip nuosekliai, pvz., jeigu praranda koncentraciją arba pradeda migti.

 • Garsinis signalas su simboliu vairuotojo ekrane ir pranešimuGal laikas pailsėti?.

Eismo juostos pagalba

16w17 - Support Site - Lane Keeping Aid (Symbol)

Eismo juostos pagalba, LKALane Keeping Aid, gali jums padėti sumažinti riziką, kad automobilis netyčia išvažiuos už savo eismo juostos ribų. Kadangi turite galimybę pasirinkti nustatymą, kaip ši funkcija turėtų jums padėti, jūsų potyriai, susiję su šios saugos funkcijos naudojimu, gali būti skirtingi.Daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti įvairius nustatymus eismo juostos pagalbai, funkcijos aprašymus ir svarbius įspėjimus rasite jūsų automobilio savininko vadove.

 • Vairavimo pagalba: Jeigu funkcija nustato, kad automobilis artėja prie eismo juostos linijos, pajusite švelnų vairo pasukimą. Atminkite, kad šiai funkcijai veikti abi jūsų rankos privalo būti ant vairo.
 • Įspėjimas: Funkcijai nustačius, kad automobilis artėja prie eismo juostos linijos, būsite įspėti vaire juntama vibracija.
 • Abu dalykai: Jūs įspėjami vairo vibracija ir atliekamas švelnus vairo pasukimas.

Susidūrimo išvengti padedanti funkcija

Susidūrimo išvengimo pagalbos funkcija gali jums padėti sumažinti riziką, kad automobilis netyčia išvažiuos iš savo eismo juostos ir (arba) susidurs su kita transporto priemone arba kliūtimi. Ši funkcija gali padėti suvairuodama automobilį į savo eismo juostą ir (arba) nusukdama jį į šalį.Daugiau informacijos apie susidūrimo išvengimo pagalbą, detalesnį funkcijos aprašymą ir svarbius įspėjimus rasite jūsų automobilio savininko vadove.

Įjungiant šią funkciją, aktyvinamos trys subfunkcijos, kurios gali padėti skirtingose situacijose. Todėl jūsų potyriai, susiję su šios funkcijos veikimu, gali truputį skirtis priklausomai nuo to, kuri iš subfunkcijų suveikia.

 • Vairavimo pagalba su rizikos nuvažiuoti nuo kelio mažinimu: Jeigu kamera nustato, kad automobilis pernelyg priartėjo prie kelkraščio, galite pajusti, kad funkcija bando vairu grąžinti automobilį atgal į jo eismo juostą. Jeigu funkcija įvertina, kad vien vairo pasukimo nepakanka, ji bandys ir pristabdyti automobilį. Įsikišimo pasukant vairą arba pristabdant nebus, jeigu įjungėte posūkio rodiklį, o jeigu funkcija apskaičiuoja, kad jūs kaip vairuotojas pats aktyviai valdote automobilį, funkcijos aktyvinimas bus užlaikytas.
 • Vairavimo pagalba kilus priešpriešinio susidūrimo pavojui: Jeigu automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos, o tuo metu link jo artėja transporto priemonė iš priekio, funkcija gali padėti jums išvairuoti automobilį atgal į jo eismo juostą atitinkamai pasukdama vairą. Įsikišimo pasukant vairą arba pristabdant nebus, jeigu įjungėte posūkio rodiklį, o jeigu funkcija apskaičiuoja, kad jūs kaip vairuotojas pats aktyviai valdote automobilį, funkcijos aktyvinimas bus užlaikytas.
 • Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę dalį pavojui

  Pasirinktis arba priedas. Netaikoma S60, V60 ir XC40 modeliams, žr. jūsų automobilio vadove daugiau informacijos, kaip jums gali padėti susidūrimo išvengimo pagalba.

  : Jeigu automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos, kai tuo metu kita transporto priemonė yra įstrižai už jo arba greitai artėja iš galo, ši funkcija gali padėti jums išvairuoti automobilį atgal į jo eismo juostą. Net jeigu įjungti posūkių rodikliai ir jūs aktyviai vairuojate transporto priemonę, ši funkcija gali padėti jums atitinkamai pasukdama vairą.

Rear Collision Warning

Netaikoma XC40.

16w17 - Support Site - Rear Collision Warning

Rear Collision Warning, RCW yra sistema, galinti padėti jums išvengti iš paskos važiuojančios transporto priemonės atsitrenkimo į jūsų automobilį arba jo sukeliamų sužeidimų. Jeigu sistema nustato smūgio į galinę dalį riziką, ji gali apie tai įspėti ir imtis šių veiksmų, priklausomai nuo aplinkybių:

 • Intensyvus mirksėjimas posūkių rodikliais.
 • Esant mažiems greičiams, RCW gali įtempti saugos diržus, aktyvindama saugos diržų įtempiklius, ir aktyvinti Whiplash Protection System.
 • Jeigu automobilis stovi, gali būti įjungtas stabdžių pedalo veikimas.

Roll Stability Control

Taikoma tik XC40, XC60 ir XC90 modeliams.

16w17 - Support site - Roll stability control symbol

Roll Stability Control“ (RSC) – tai stabilizavimo sistema, kuri gali padėti sumažinti apsivertimo riziką, pvz., atliekant staigius išvengimo manevrus arba automobiliui pradėjus slysti. Jeigu sistema užfiksuoja, kad yra automobilio apsivertimo rizika, ji gali reaguoti žemiau nurodytais veiksmais.

 • Variklio sukimo momentas sumažinamas.
 • Imamas stabdyti vienas arba keli ratai.

Whiplash Protection System (WHIPS)

WHIPS“ – tai funkcija, galinti apsaugoti nuo kaklo traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai ir sėdynės pasostė, taip pat – ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.

Įspėjimas

Aprašytos funkcijos yra pagalbinės: jos negali padėti visais atvejais.

Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių eismo taisyklių bei reikalavimų.

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

V60, „V60 Twin Engine“ ir „V60 Cross Country“ nuo 2019 modelio metų

S60 ir „S60 Twin Engine“ nuo 2020 modelio metų

Modelių asortimentas gali skirtis priklausomai nuo rinkos.


Šis straipsnis tinka

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

V60, „V60 Twin Engine“ ir „V60 Cross Country“ nuo 2019 modelio metų

S60 ir „S60 Twin Engine“ nuo 2020 modelio metų

Modelių asortimentas gali skirtis priklausomai nuo rinkos.


Ar šitai buvo naudinga?

Atnaujinta įspėjamųjų pranešimų išvaizda „Pilot Assist“ funkcijai, pastovaus greičio palaikymui, prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai ir greičio ribotuvui

Su 2018 m. gegužės mėn. programinės įrangos naujiniu buvo atnaujinta tam tikrų įspėjamųjų pranešimų išvaizda šioms funkcijoms: „Pilot Assist“, pastovaus greičio palaikymas („CC“), prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema („ACC“) ir greičio ribotuvas („SL“).

„Pilot Assist“ naudojimo patarimai

„Pilot Assist“ – tai komforto funkcija, kuri gali padėti jums vairuoti ir išlaikyti reikiamą atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės. Pradžioje jums gali atrodyti keistai, kai „Pilot Assist“ pradeda kontroliuoti jūsų automobilį, ir jums gali tekti pavažiuoti kelis kilometrus su „Pilot Assist“, kol imsitės jaustis patogiai veikiant šiai funkcijai. Toliau yra keletas patarimų, kurie jums gali praversti naudojantis „Pilot Assist“.

Automatinis sėdynės šildymo įjungimas

Automatinio sėdynės šildymo įjungimo funkcija priklauso nuo automobilio modelio, vairuotojo ir keleivio pusėse ji veikia nevienodai.

Kaip prijungti vairuotojo profilį prie raktelio

Į vairuotojo profilius be kita ko galima įrašyti ir prijungti prie vieno iš automobilio raktelių asmeninius sėdynių, klimato kontrolės, garso, navigacijos ir ryšio sistemų pageidavimus.

Vairuotojo profilio redagavimas ir apsaugojimas

Vairuotojo profilyje, jį apsaugodami, galite įrašyti savo pasirinktas asmenines nuostatas. Užrakinimo metu esančios aktyvios nuostatos yra įrašomos. Taip pat galite įvardinti arba pervadinti profilį kada tik norite.

Bagažinės dangčio valdymas kojos judesiu

Kai rankos užimtos, galite atidaryti arba uždaryti bagažinės dangtį vienu kojos judesiu po automobilio galiniu bamperiu. Funkcija yra pasirinktinė, jos pasiūla priklauso nuo automobilio modelio.

„Pilot Assist“ ir eismo juostos pagalba

„Pilot Assist“ – tai komforto funkcija, galinti padėti išlaikyti automobilį užimamoje eismo juostoje ir palaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančių transporto priemonių. „Lane Keeping Aid“ – tai funkcija, kuri (analogiškai) atskirais atvejais gali padėti sumažinti pavojų, kad jūsų automobilis atsitiktinai išvažiuos iš užimamos eismo juostos.

Susidūrimo išvengti padedanti funkcija

Susidūrimo išvengti padedanti funkcija gali padėti sumažinti pavojų netyčia išvažiuoti iš užimamos eismo juostos ir (arba) susidurti su kita transporto priemone arba kliūtimi, aktyviai nuvairuodama automobilį atgal į eismo juostą ir (arba) išvengdama kliūties.

Išvažiavimas iš statymo lygiagrečiai vietos su „Park Assist Pilot“

Galite gauti pagalbos išvažiuoti iš statymo lygiagrečiai vietos, naudodamiesi parinktimi „Park Assist Pilot“. Čia rasite informacijos ir vaizdinės mokomosios medžiagos apie tai, kaip naudotis funkcija.

Privatumo užraktas

Privatumo užrakto (jis taip vadinamas kai kuriuose modeliuose) paskirtis – užrakinti bagažinės dangtį ir daiktadėžę, tačiau palikti galimybę atidaryti dureles ir užvesti automobilio variklį. Privatumo užraktas ypač naudingas, kai paliekate automobilį autoservise arba viešbutyje.

Park Assist Pilot

Parinktis „Park Assist Pilot“ – tai funkcija, galinti padėti manevruoti automobiliu statant. Be to, ji gali padėti išvairuoti iš statymo lygiagrečiai vietos. Šiame straipsnyje pateikiama informacijos, vaizdo mokomosios medžiagos ir saitų į instrukcijas, kaip ir kada galima naudoti funkciją.