Į ką atsižvelgti pilant degalus į automobilį

Į ką atsižvelgti pilant degalus į automobilį

Pilant degalus svarbu įkišti degalų pistoleto antgalį iki galo į bako kaklelį, prastumiant pro kaklelyje esantį dvigubą sandariklį.

Pilant degalus

Kai pilate degalus, svarbu prieš paleidžiant srovę iki galo įkišti degalų pistoleto antgalį pro dvigubą sandariklį. Toliau pateikiamos instrukcijos ir vaizdo mokomoji medžiaga, kaip tai padaryti.

Pildymas iš degalinės siurblio

Degalai pilami taip:

Atidarykite degalų bako atlanką.

Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo angą. Iki galo įkiškite degalų pistoleto antgalį, kad jis būtų prastumtas pro dvigubą kaklelio sandariklį.

Nepripilkite kuro per daug, tik tiek, kol siurblio purkštukas išsijungia.

Bakas pilnas.

15w49 - P3/P4 - Support site - Capless

Degalų pistoleto antgalį reikia prastumti pro dvigubą sandariklį.

Degalų bako kaklelyje yra du atidaromi dangteliai: prieš pradedant pilti degalus, pistoletą reikia įstatyti taip, abu jie būtų atidaryti.

Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali persipilti per kraštus.

Žr. automobilio savininko vadovą, kur rasite papildomos informacijos apie degalų bako pildymą.

Automobilio modelis / modelio metai

V40 ir „V40 Cross Country“, nuo 2013 modelio metų

Šis straipsnis yra taikomas

Automobilio modelis / modelio metai

V40 ir „V40 Cross Country“, nuo 2013 modelio metų

Išvardyti pagal temas

Techninė ir bendroji priežiūra Jūsų automobilio eksploatacija

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description