Darbo su balso atpažinimo funkcija pradžia

Darbo su balso atpažinimo funkcija pradžia

Valdymo balsu sistema leidžia valdyti automobilio funkcijas, pvz., radiją arba prijungtą mobilųjį telefoną, ištariant komandas. Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“, papildomai galima valdyti navigacijos sistemą.

Kas tai yra balso atpažinimo sistema?

Valdymo balsu sistema leidžia valdyti tam tikrą informaciją bei klimato kontrolės funkcijas balso komandomis. Sistema gali atsakyti žodžiu ir parodyti informaciją vairuotojo ekrane.

Valdymo balsu funkcija yra pagalbinė, padedanti naudotis įvairiomis komandomis automobilyje. Iš esmės ji veikia kaip įprasta programėlė, kurioje įvedate savo informaciją nustatyta seka, kad galėtumėte atlikti veiksmą, tačiau užuot rašę klaviatūra, naudojate balso komandas. Todėl gali būti pravartu sužinoti, kaip ir kokia tvarka reikia ištarti komandą balsu, norint pasiekti pageidaujamą rezultatą.

Toliau pateiktas įvadas su bendraisiais nurodymais apie tai, kaip išmokti naudotis valdymu balsu savo automobilyje. Pagal nuorodą „Susijusi informacija“ galite sužinoti daugiau apie konkretų valdymo balsu naudojimą penkiose skirtingose srityse: „navigacijaJei automobilyje įrengta „Sensus Navigation“, „automobilio klimatas“, „telefonas“, „tekstiniai pranešimai“ bei „radijas ir medija“.

P5–1507–Speech-overview

Balso atpažinimo sistema

Kaip paleisti balso atpažinimo sistemą

Kaip pradėti naudotis valdymo balsu funkcija

Nuostatos ir meniu centriniame ekrane priklauso nuo programinės įrangos versijos.

P5–1507–Voice control symbol

Norint duoti komandas per valdymo balsu sistemą, su ja vyksta „dialogas“. Trumpai paspaudus balso atpažinimo mygtuką , esantį vairo dešinėje pusėje, pradedamas dialogas. Paspaudus šį mygtuką, pasigirsta pyptelėjimas ir vairuotojo ekrane pasirodo balso atpažinimo sistemos ženklas.

Tai rodo, kad sistema pradėjo klausytis ir dabar galite pradėti tarti komandas balsu. Kai tik pradedate kalbėti, atpažinimo funkcija ima mokytis suprasti jūsų balsą; tai trunka keletą sekundžių ir vyksta automatiškai, todėl nereikia įjungti balso supratimo mokymo rankiniu būdu.

Valdymas balsu

Kalbėdamiesi su sistema, tai darykite įprastu tempu ir pokalbių tonu. Bendrai sistema veikia klausydamasi pagrindinių komandų, po kurių seka išsamesni duomenys, nurodantys, ko norite iš sistemos.

Kad pakeistumėte sistemos garsumą, kalbant sistemos balsui pasukite garsumo rankenėlę. Aktyvinus balso atpažinimo sistemą, galima naudotis ir kitais mygtukais. Vis dėlto, vykstant dialogui su sistema, kitas garsas bus nutildytas: tai reiškia, kad mygtukais nebus galima vykdyti jokių su garsu susijusių funkcijų.

Kaip atšaukti balso atpažinimo sistemą

Norėdami sustabdyti valdymą balsu, padarykite tai vienu iš šių būdų:

  • Paspauskite ir palaikykite balso atpažinimo mygtuką , kol pasigirs du pyptelėjimai.
  • Trumpai paspauskite valdymo balsu mygtuką ir ištarkite „Atšaukti“.

Valdymas balsu taip pat sustabdomas kai dialogo metu neatsakote į klausimą. Pirmiausia sistema tris kartus paklaus atsakymo ir, jei jo vis nebus, sistema nustos veikti automatiškai.

Valdymo balsu atnaujinimas

Jūsų automobilio valdymo balsu sistema yra nuolat tobulinama. Galite atsisiųsti naujinių failus patys. Papildomos informacijos rasite Valdymo balsu atnaujinimas.

Bendrosios komandos

Neatsižvelgiant į situaciją, galima dažnai naudoti tolesnes komandas:

  • Repeat“ – pakartoja paskutinę balso instrukciją.
  • Cancel“ – nutraukia dialogą.
  • Help“ – paleidžia žinyno dialogą. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis komandomis, pvz., pateikdama užklausą.

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

V60, „V60 Twin Engine“ ir „V60 Cross Country“ nuo 2019 modelio metų

S60, 2020 ir naujesnių modelio metų

Modelių asortimentas gali skirtis priklausomai nuo rinkos.

Šis straipsnis yra taikomas

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

V60, „V60 Twin Engine“ ir „V60 Cross Country“ nuo 2019 modelio metų

S60, 2020 ir naujesnių modelio metų

Modelių asortimentas gali skirtis priklausomai nuo rinkos.

Išvardyti pagal temas

Balso atpažinimas

Susijusi informacija

Valdymo balsu atnaujinimas Kaip geriau išnaudoti balso atpažinimo sistemą Balso atpažinimo kalbos nuostatos Kaip pradėti naudotis „Sensus Navigation“ balso atpažinimo funkcija Automobilio klimato reguliavimo sistemos valdymas balsu Medijos valdymas balsu Telefono valdymas balsu Balso atpažinimo sistema ir teksto žinutės

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description