Techninė priežiūra

8 Rezultatai

AdBlue®

„AdBlue“ yra bespalvis skystis, kuris automobilio degimo sistemoje (SCR) naudojamas tam, kad sumažėtų iš dyzelinio variklio išmetamų kenksmingų medžiagų kiekis. Čia galite paskaityti apie „AdBlue“ ir tai, ką turite žinoti apie „AdBlue“ pripylimą ir jo lygio tikrinimą.

Į ką atsižvelgti pilant degalus į automobilį

Pilant degalus svarbu įkišti degalų pistoleto antgalį iki galo į bako kaklelį, prastumiant pro kaklelyje esantį dvigubą sandariklį.

„V90 Cross Country - Volvo Ocean Race“ bagažinės grindys

„V90 Cross Country - Volvo Ocean Race“ turi išskirtines bagažinės grindis, kurios yra atsparios dėvėjimuisi, be to, jas galima poliruoti.

Nuotolinio valdymo raktelio geležtė ir maitinimo elemento keitimas

Atnaujinimai 1/21/2020

Nuotolinio valdymo raktelio geležtė ir maitinimo elemento keitimas

Nuotolinio valdymo raktelio korpuse yra išimama raktelio geležtė, kuria (be kita ko) galima atrakinti kairiąsias priekines dureles, jei išsenka nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas. Galite patys pasikeisti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą.

nuotolinio valdymo pultą

Nuotolinio valdymo raktelio korpuse yra išimama raktelio geležtė, kuria (be kita ko) galima atrakinti kairiąsias priekines dureles. Tai, pvz., naudinga, jei išsenka nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas. Raktelio geležtę galima naudoti ir siekiant aktyvinti bei deaktyvinti mechaninius vaikų saugos užraktus, įrengtus galinėse durelėse. Toliau rasite vaizdo įrašą ir instrukcijų, apibūdinančių, kaip išimti nuotolinio valdymo raktelio geležtę ir kaip pakeisti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą.

Nuotolinio valdymo raktelio geležtė ir maitinimo elemento keitimas

Išimama raktelio geležtė

Norėdami iš nuotolinio valdymo raktelio korpuso išimti ir atgal sumontuoti raktelio geležtę, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

Raktelio geležtės išėmimas iš nuotolinio valdymo raktelio korpuso

Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip, kad šonas su „Volvo“ logotipu būtų atsuktas aukštyn, o raktelio žiedas – atsuktas į jus.

Nuslinkite raktelio žiedo apatiniame kampe esantį mygtuką dešinėn.

Atsargiai paspauskite priekinį dangtelį žemyn ir nustumkite nuo raktelio žiedo.

Dangtelis atsilaisvina ir jį galima nuimti nuo nuotolinio valdymo raktelio korpuso.

Išimkite raktelio geležtę iš nuotolinio valdymo raktelio korpuso griovelio.

Dabar galite panaudoti raktelio geležtę.

Raktelio geležtės grąžinimas į nuotolinio valdymo raktelio korpusą

Įstatykite raktelio geležtę į tam skirtą griovelį nuotolinio valdymo raktelio korpuse.

Sumontuokite dangtelį atgal ant nuotolinio valdymo raktelio korpuso, atsargiai nuspausdami žemyn ir paslinkdami link raktelio žiedo.

Tinkamai sumontavus dangtelį vietoje, pasigirsta spragtelėjimas.

Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento keitimas

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą, atlikite šiuos veiksmus:

Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip, kad šonas su „Volvo“ logotipu būtų atsuktas aukštyn, o raktelio žiedas – atsuktas į jus.

Nuslinkite raktelio žiedo apatiniame kampe esantį mygtuką dešinėn.

Atsargiai paspauskite priekinį dangtelį žemyn ir nustumkite nuo raktelio žiedo.

Dangtelis atsilaisvina ir jį galima nuimti nuo nuotolinio valdymo raktelio korpuso.

Nuslinkite šalia raktelio geležtės griovelio esantį mygtuką link raktelio žiedo ir atsargiai nustumkite galinį dangtelį, kad atsilaisvintų ir jį būtų galima nuimti.

Apverskite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.

Paimkite, pvz., atsuktuvą ir juo pasukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad rodyklė būtų sulygiuota su užrašu OPEN.

Atsargiai nukelkite maitinimo elemento dangtelį.

Atsargiai išimkite maitinimo elementą.

Įdėkite naują maitinimo elementą, apsukdami jo pusę (+) aukštyn. Būkite atsargūs ir pirštais nepalieskite nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento lizdo kontaktų.

Sumontuokite maitinimo elemento dangtelį ir pasukite jį taip, kad rodyklės simbolis būtų nukreiptas į užrašą CLOSE.

Sumontuokite galinį dangtelį, atsargiai nuslinkdami į vietą, raktelio žiedo kryptimi: spragtelėjimas informuos, kad dangtelis sumontuotas tinkamai.

Apverskite nuotolinio valdymo raktelio korpusą ir sumontuokite priekinį dangtelį, atsargiai nuslinkdami į vietą, raktelio žiedo kryptimi: spragtelėjimas informuos, kad dangtelis sumontuotas tinkamai.

Įspėjimas

Patikrinkite, ar akumuliatorius tinkamai sumontuotas ir ar tinkamai nustatytas poliškumas. Jei nuotolinio valdymo raktelis buvo ilgai nenaudojamas, išimkite maitinimo elementą, kad neištekėtų jo turinys ir nesugadintų komponentų. Pažeisti ar nesandarūs maitinimo elementai sąlyčio su oda atveju gali sužaloti. Taigi, su apgadintais maitinimo elementais elkitės atsargiai.

  • Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  • Nepalikite maitinimo elementų be priežiūros, kadangi maži vaikai arba gyvūnai augintiniai gali juos praryti.
  • Maitinimo elementų negalima ardyti, jungti trumpuoju jungimu ar mesti į atvirą ugnį.
  • Neįkraukite neįkraunamų maitinimo elementų, nes kitaip jie gali sprogti.

Prieš pradedant naudoti reikia patikrinti nuotolinio valdymo raktelį, kad būtų išvengta žalos. Aptikus pažeidimų, pvz., jei nepavyksta tinkamai uždaryti maitinimo elemento skyrelio dangtelio, gaminio toliau naudoti negalima. Laikykite defektinius gaminius vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastaba

Rekomenduojame perskaityti jūsų automobilio modelio automobilio savininko vadovą, kuriame rasite daugiau informacijos ir visus svarbius įspėjimus.

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

V60, „V60 Twin Engine“ ir „V60 Cross Country“ nuo 2019 modelio metų

S60 ir „S60 Twin Engine“ nuo 2020 modelio metų

Modelių asortimentas gali skirtis priklausomai nuo rinkos.


Šis straipsnis tinka

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

V60, „V60 Twin Engine“ ir „V60 Cross Country“ nuo 2019 modelio metų

S60 ir „S60 Twin Engine“ nuo 2020 modelio metų

Modelių asortimentas gali skirtis priklausomai nuo rinkos.


Ar šitai buvo naudinga?

Naujos galinio valytuvo šluotelės keitimo procedūros

Jei jūsų automobilis buvo autoservise ir jo technikas pakeitė galinio valytuvo svirtį, valytuvo keitimo procedūra bus kitokia.

Valytuvų šluotelės priežiūros padėtyje

Prireikus valytuvų šluoteles pakeisti, nuvalyti arba pakelti, pvz., ledui nuo priekinio stiklo nugrandyti, jas reikia nustatyti į priežiūros padėtį.

Salono techninė priežiūra

Eksploatuojant automobilį, jo salonas kinta. Dėl specifinių odos ir audinių pakitimų jie įgauna patinos atspalvį. Naudojant tinkamas techninės priežiūros priemones ir valymo būdus, galima palaikyti automobilio švarą ir gaivą daug metų. „Volvo“ sukūrė įvairių valymo metodų ir produktų.

Į ką atsižvelgti pilant degalus į automobilį

Pilant degalus svarbu įkišti degalų pistoleto antgalį iki galo į bako kaklelį, prastumiant pro kaklelyje esantį dvigubą sandariklį.