Darbo su balso atpažinimo funkcija pradžia

Darbo su balso atpažinimo funkcija pradžia

Balso atpažinimo sistema leidžia valdyti automobilio funkcijas, pvz., radiją bei mediją arba prijungtą mobilųjį telefoną. Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“, papildomai galima valdyti navigacijos sistemą. Prieš pradedant naudotis balso atpažinimo sistema, reikia aptarti kelis dalykus.

Kas tai yra balso atpažinimo sistema?

Valdymo balsu sistema leidžia valdyti tam tikrą informaciją bei klimato kontrolės funkcijas balso komandomis. Sistema gali atsakyti žodžiu ir parodyti informaciją vairuotojo ekrane.

Galima valyti pasirinktus „Volvo“ programų elementus: mediją, radiją, navigacijos sistemą, telefoną, žinutes ir klimatą. Pavyzdžiui, galima nustatyti kelionės tikslo adresą, groti dainą, paskambinti adresatui iš telefonų knygelės, paprašyti, kad sistema perskaitytų teksto žinutes balsu arba nustatyti temperatūrą automobilyje.

P5–1507–Speech-overview

Balso atpažinimo sistema

Kaip paleisti balso atpažinimo sistemą

Kaip pradėti naudotis valdymo balsu funkcija

Nuostatos ir meniu centriniame ekrane priklauso nuo programinės įrangos versijos.

P5–1507–Voice control symbol

Trumpai paspaudus balso atpažinimo mygtuką , esantį vairo dešinėje pusėje, pradedamas dialogas. Paspaudus šį mygtuką, pasigirsta pyptelėjimas ir vairuotojo ekrane pasirodo balso atpažinimo sistemos ženklas.

Tai reiškia, kad sistema pradėjo klausytis ir jūs galite pradėti kalbėti. Jums pradėjus kalbėti, balso atpažinimo sistema pradedama mokyti suprasti jūsų balsą: tai trunka kelias sekundes. Jums atskirai balso mokymo seanso paleisti nereikia.

Valdymas balsu

Kalbėkite normaliu tempu ir įprastu pokalbio tonu. Kad sistema suprastų, ko jūs norite, svarbu ištarti, pvz., komandą „Go to“ ir po jos adresą. Kad pradėtumėte kelionę į konkretų adresą, naudokite komandą „Go to[Adresas]“. Jeigu norite leisti konkretaus atlikėjo muziką, ištarkite, pvz., „PlayMadonna“.

Kad pakeistumėte sistemos garsumą, kalbant sistemos balsui pasukite garsumo rankenėlę. Aktyvinus balso atpažinimo sistemą, galima naudotis ir kitais mygtukais. Vis dėlto, vykstant dialogui su sistema, kitas garsas bus nutildytas: tai reiškia, kad mygtukais nebus galima vykdyti jokių su garsu susijusių funkcijų.

Informacijos apie tai, kaip patobulinti balso atpažinimo sistemą, rasite Kaip geriau išnaudoti balso atpažinimo sistemą.

Kaip atšaukti balso atpažinimo sistemą

Balso atpažinimo sistemą galima atšaukti keliais būdais:

  • Paspauskite ir palaikykite balso atpažinimo mygtuką , kol pasigirs du pyptelėjimai.
  • Trumpai paspauskite valdymo balsu mygtuką ir ištarkite „Atšaukti“.

Balso atpažinimo sistema bus atšaukta ir tuo atveju, jei sistemai kalbant neatsakysite. Sistema pirmiausia tris kartus paprašys atsakyti: jei neatsakysite, ji bus automatiškai atšaukta.

Valdymo balsu atnaujinimas

Jūsų automobilio valdymo balsu sistema yra nuolat tobulinama. Galite atsisiųsti naujinių failus patys. Papildomos informacijos rasite Valdymo balsu atnaujinimas.

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

„V60 “ nuo 2019 modelio metų

Šis straipsnis yra taikomas

Automobilio modelis / modelio metai

XC90 ir „XC90 Twin Engine“, 2016 modelio metai ir naujesni

S90, V90 ir „V90 Cross Country“ nuo 2017 modelio metų

XC40, XC60, „XC60 Twin Engine“, „V90 Twin Engine“ ir „S90 Twin Engine“ nuo 2018 modelio metų

„V60 “ nuo 2019 modelio metų

Išvardyti pagal temas

Balso atpažinimas

Susijusi informacija

Valdymo balsu atnaujinimas Kaip geriau išnaudoti balso atpažinimo sistemą Balso atpažinimo kalbos nuostatos Balso atpažinimo sistema ir teksto žinutės

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description