Finanšu pārskati 2014

Presentation

January-December 2014

Finanšu pārskats

No 2014. gada janvāra līdz jūnijam

Financial Report

January-December 2014

Prezentācija

No 2014. gada janvāra līdz jūnijam

Finanšu pārskati 2012

Finanšu pārskats

2012. gada janvāris–decembris

Gada pārskats

2012. gada janvāris–decembris

Finanšu pārskats

No 2012. gada janvāra līdz jūnijam

Prezentācija

2012. gada janvāris–decembris