Informatīvs paziņojums

Pārzinis
Volvo Car Corporation, Zviedrijas juridiskā persona ar reģistrācijas numuru 556074-3089 un adresi 405 31, Göteborg, Zviedrija, turpmāk tekstā “VCC”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”, kā pārzinis apstrādās jūsu personas datus, kā aprakstīts tālāk.

Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, ko jūs mums sniedzat saistībā ar jūsu datu subjekta pieprasījumu (vārdu, adresi, tālruņa Nr., e-pasta adresi utt.). Apstrādes mērķis ir administrēt jūsu datu subjekta pieprasījumu. Mēs arī apstrādāsim personas datus, kurus jūs mums sniedzat, pilnveidošanas un statistikas mērķiem saistībā ar mūsu subjektu pieprasījumu pārvaldības sistēmu.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats jūsu datu subjekta pieprasījuma administrēšanai ir tāds, ka šāda apstrāde ir nepieciešama tiesiskā pienākuma izpildei, kas mums ir uzlikts saistībā ar jūsu tiesībām. Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats pilnveidošanas un statistikas mērķiem ir tāds, ka šī apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesisko interešu īstenošanai.

Personas datu izpaušana un saņēmēji
Jūsu personas dati tiks izpausti mūsu saistītajiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības partneriem, un tie jūsu personas datus apstrādās iepriekšminētajiem mērķiem. Attiecībā uz mūsu saistītajiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības partneriem, kas neatrodas EEZ, mēs pārsūtīsim jūsu personas datus, pamatojoties uz standarta līguma noteikumiem, ko pieņēmusi Eiropas Komisija, — aizsargājot jūsu personas datus.

Glabāšanas laiks
Mēs apstrādāsim jūsu personas datus saistībā ar jūsu personas datu pieprasījumu divpadsmit (12) mēnešu periodu no jūsu pieprasījuma izpildes datuma.

Jūsu tiesības un VCC kontaktinformācija
Lai saņemtu plašāku informāciju par savām tiesībām saistībā ar savu personas datu apstrādi un skatītu kontaktinformāciju turpmākas informācijas saņemšanai un sūdzību iesniegšanai, kā arī mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni https://support.volvocars.com/privacy.