Jūsu pasaules aizsardzība

Rūpes, kas neaprobežojas ar automašīnu.

Cilvēku drošība Volvo automašīnā — vai ārpus tās — ir daļa mūsu filosofijas, kuru mūsu dibinātāji ieviesa jau 1927. gadā. Mūsu ieviestās tehnoloģijas ir palīdzējušas glābt vairāk nekā miljonu dzīvību. Mēs vēlamies aizsargāt arī vidi, kurā dzīvojat, — ilgtspēja nosaka visu, ko darām, un tādēļ mēs daudz strādājam, lai samazinātu mūsu automašīnu ietekmi, izstrādājot efektīvākus dzinējus un tīrākas rūpnīcas.

READ MORE ABOUT SUSTAINABILITY

Elpojiet dziļi, elpojiet tīri

Gaisa kvalitāte kļūst par milzīgu problēmu, it sevišķi pilsētās, bet, pateicoties mūsu klimata kontroles sistēmai, gaiss jūsu Volvo salonā bieži vien ir tīrāks nekā āra gaiss. Tomēr mums tikpat svarīgs ir arī āra gaiss, kuru visi elpojam, tādēļ esam izstrādājuši dzinējus ar zemiem izmešu līmeņiem, kas nāk par labu gaisa tīrībai.

Efektīvi un saudzīgi pret vidi

Vecākais inženieris Anderss Agforss jūs iepazīstinās ar mūsu Drive-E jaudas agregātiem.

Mūsu ilgtspējīgā uzņēmējdarbība

Uzņēmumā Volvo Cars ilgtspēja ir process, kas pastāvīgi pilnveidojas un attīstās un uz kuru pamatojas visa mūsu darbība. Mēs lepojamies ar savu lomu sabiedrībā un cenšamies vienmēr būt soli priekšā, lai rītdienas izaicinājumus pārvarētu jau šodien. Ilgtspēja nosaka mūsu solījumus cilvēkiem un pasaulei, kurā dzīvojam, un pamatojas uz pārliecību, ka tā rada uzņēmējdarbības iespējas un veicina mūsu konkurētspēju. Pārmaiņu katalizators

Kad Amerikas inženieri 1976. gadā pārbaudīja Volvo automašīnu, viņi nosprieda, ka viņu iekārtas ir sabojājušās, jo izmešu rādījumi bija pārāk zemi. Volvo bija uzstādījis pasaulē pirmo trīsvirzienu katalizatoru (Lambda zondi), samazinot kaitīgo izmešu līmeņus par aptuveni 90 procentiem. Mēs sapratām, cik svarīgi tas ir pasaulei, un neslēdzām šo patentu. Šodien tā tiek izmantota gandrīz ikvienā dzinējā visā pasaulē.

Viens miljons dzīvību

Jūsu drošība vienmēr ir bijusi Volvo misija. Pieticīgā drošības josta mums ir palīdzējusi izglābt aptuveni miljonu dzīvību, kopš Volvo darbinieks Nils Bolins 1959. gadā ieviesa trīspunktu drošības jostu. Kopš tā laika esam pastāvīgi atradušies uz inovāciju ceļa — līdz pat tādu drošības jostu izstrādei, kas tiek nospriegotas, ja automašīna konstatē, ka tūlīt gaidāms trieciens.

Vienkārši, viegli, droši

Bērnu drošības sēdeklīši parasti ir lieli, smagi un grūti uzstādāmi. Volvo piepūšamo bērnu drošības sēdeklīšu konceptuālais risinājums tāds nav. Tas ir vienlīdz drošs un atjautīgs — viegli, ērti iepakojami, ērti pārnēsājami piepūšami bērnu drošības sēdeklīši, kas ir tieši tikpat droši kā parastie bērnu sēdeklīši. Pat vecvecāki varēs tos ar prieku pārnēsāt.