Finanšu pārskati 2014

Presentation

January-December 2014

DOWNLOAD

Finanšu pārskats

No 2014. gada janvāra līdz jūnijam

DOWNLOAD

Financial Report

January-December 2014

DOWNLOAD

Prezentācija

No 2014. gada janvāra līdz jūnijam

DOWNLOAD

Finanšu pārskati 2012

Finanšu pārskats

2012. gada janvāris–decembris

DOWNLOAD

Gada pārskats

2012. gada janvāris–decembris

DOWNLOAD

Finanšu pārskats

No 2012. gada janvāra līdz jūnijam

DOWNLOAD

Prezentācija

2012. gada janvāris–decembris

DOWNLOAD