MŪSU SOLĪJUMS PASAULEI

Visa mūsu darbība pamatojas uz atbildību.

Mēs sākām ražot automašīnas 1927. gadā, jo mēs uzskatījām, ka neviens cits neražo pietiekami izturīgas un drošas automašīnas Zviedrijas ceļiem. Laika gaitā esam izstrādājuši dučiem jaunievedumu, un vairāki no tiem ir mainījuši pasauli. Šī apņemšanās mums sniedz iedvesmu nākamajām lieliskajām Volvo Cars idejām.

Cilvēki pirmajā vietā

Mēs piesaistām cilvēkus, kas spēj piedāvāt jaunus domāšanas veidus, lai atrisinātu lielākos izaicinājumus, ar kādiem saskaramies. Mēs lepojamies ar saviem aizrautīgajiem darbiniekiem, tādēļ apmeklējiet mūsu darba piedāvājumu lapu, ja darbs koncernā Volvo Car Group jums šķiet interesants.


DARBS UZŅĒMUMĀ VOLVO CARS

Jūsu drošība un rūpes par pasauli

Svarīgs mūsu pieejas elements, risinot ilgtspējas jautājumus, ir aizsargāt jūs un jūsu pasauli. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret savu pienākumu gādāt par jūsu drošību un ierobežot mūsu ietekmi uz vidi. Ilgtspējai ir ārkārtīgi svarīga loma mūsu lēmumos un ieguldījumos, un tā ir atslēga uz veiksmīgu un ētisku uzņēmējdarbību.

JŪSU PASAULES AIZSARDZĪBA

PAMATVĒRTĪBAS — VIDE

Pozitīva ietekme uz pasauli

Mums vienmēr ir bijusi svarīga drošība, bet mēs arī izprotam, kāda ir mūsu automašīnu ietekme uz vidi, — tādēļ esam izstrādājuši efektīvākus Drive-E jaudas agregātus, kas rada mazāk piesārņojuma. 

Mums ir svarīga arī jūsu personīgā vide; pateicoties mūsu klimata kontroles sistēmai, gaiss Volvo automašīnā ir tīrāks par āra gaisu. Tāpat mēs saprotam, ka automašīnām ir labāk jāiekļaujas jūsu dzīvē. 


LASIET VAIRĀK PAR DRIVE-E

Ieguldījums sabiedrībā

- Rīkoties ētiski un ievērot noteikumus
- Ievērot korupcijas novēršanas, monopolstāvokļa novēršanas un godīgas konkurences politikas
- Izstrādāt savu drošības vīziju
- Pilnveidot piegāžu ķēdi
- Veidot dialogu ar iesaistītajām pusēm
 

Neatkarīgu drošības testu daļa, kuros Volvo Cars saņēma augstāko vērtējumu (%), 2007–2013

Saimnieciskās vērtības radīšana

- Veidot darbavietas
- Ieguldīt infrastruktūrā un nākotnes mobilitātes risinājumos
- Nodot tehnoloģijas un zināšanas
- Ieguldīt sabiedriskajā sektorā

 

Darbinieku kopskaits, 2007–2013

Atbildīga uzņēmējdarbība

Mūsu visaptverošais rīcības kodekss, kas pamatojas uz esošajām politikām, mums palīdz nodrošināt, ka mēs veicam uzņēmējdarbību ētiskā un likumpakalausīgā veidā. Kodekss attiecas uz ikvienu Volvo Cars darbinieku, kā arī konsultantiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas strādā Volvo Cars uzdevumā. Mēs arī rēķināmies, ka visi mūsu uzņēmējdarbības un tirdzniecības partneri savā darbībā ievēro tādus pašus vai līdzīgus principus, kādi paredzēti rīcības kodeksā. Tam ir arī svarīga loma mūsu ilgtspējas centienos.

RĪCĪBAS KODEKSS

Jaunākais ilgtspējas pārskats

Mēs sastādām pārskatus par mūsu produktu un ražošanas procesu vides, veselības un drošības aspektiem jau kopš 2000. gada, pirms tā kļuva par formālu prasību.

2003. gadā mēs publicējām savu pirmo ilgtspējas pārskatu saskaņā ar globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initiative, GRI) starptautisko pārskatu sastādīšanas vadlīnijām. Mūsu jaunāko ilgtspējas pārskatu varat lejupielādēt šeit.


CITI ILGTSPĒJAS PĀRSKATI

Kontaktinformācija ilgtspējas jautājumos

Ja jums ir jautājumi par ilgtspēju vai jaunāko pārskatu, lūdzu, rakstiet mums uz šādu adresi:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Gothenburg, Zviedrija

citizen@volvocars.com