Balss atpazīšanas funkcijas darba sākšana

Balss atpazīšanas funkcijas darba sākšana

Balss atpazīšana ļauj vadīt automašīnas funkcijas, piemēram, radio un multividi vai pievienotu mobilo tālruni. Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Sensus Navigation, varat arī mijiedarboties ar navigācijas sistēmu. Lai sāktu lietot balss atpazīšanas funkciju, ir vairākas tēmas, kuras varat apdomāt.

Kas ir balss vadība?

Balss vadības sistēma sniedz iespēju vadīt noteiktas informācijas, izklaides un klimata funkcijas, izmantojot balss komandas. Sistēma var atbildēt ar runas izvadi, kā arī attēlot informāciju vadītāja displejā.

Varat kontrolēt noteiktus Volvo multivides, radio, navigācijas, tālruņa, paziņojumu un klimata lietotņu elementus. Piemēram, varat iestatīt adresi kā galamērķi, atskaņot dziesmu, zvanīt tālruņu katalogā esošam kontaktam, likt nolasīt īsziņas vai iestatīt automašīnas temperatūru.

P5–1507–Speech-overview

Balss atpazīšanas sistēma

Balss atpazīšanas sākšana

Balss atpazīšanas funkcijas darba sākšana

Iestatījumi un izvēlnes centrālajā displejā atšķiras atkarībā no programmatūras versijas.

P5–1507–Voice control symbol

Īsi nospiežot balss atpazīšanas taustiņu stūres labajā pusē, tiek sākts dialogs. Pēc taustiņa nospiešanas atskan skaņas signāls un vadītāja displejā tiek attēlots balss atpazīšanas simbols.

Tas norāda, ka sistēma klausās, un jūs varat sākt runāt. Tiklīdz jūs sākat runāt, sistēma apgūst jūsu balsi — tas aizņem dažas sekundes, un jums nav jāveic balss apmācība.

Balss vadības izmantošana

Runājiet dabiskā ātrumā un izmantojot parastu sarunas tembru. Lai sistēma saprastu, ko jūs sakāt, ir svarīgi izrunāt, piemēram, komandu "Go to", kam seko adrese. Lai brauktu uz noteiktu adresi, izmantojiet komandu "Go to[Address]". Lai atskaņotu noteikta izpildītāja mūziku, sakiet, piemēram: "PlayMadonna".

Lai mainītu sistēmas skaļumu, pagrieziet skaļuma slēdzi balss runas laikā. Balss atpazīšanas izmantošanas laikā var lietot arī citus taustiņus. Taču sistēmas dialoga laikā citas skaņas tiks izslēgtas — tas nozīmē, ka nevar veikt ar skaņu saistītas funkcijas, izmantojot taustiņus.

Informāciju par balss atpazīšanas uzlabošanu skatiet Balss atpazīšanas izmantošanas uzlabošana.

Balss atpazīšanas atcelšana

Balss atpazīšanu var atcelt vairākos veidos:

  • Turiet nospiestu balss atpazīšanas taustiņu , līdz atskan divi skaņas signāli.
  • Īsi nospiediet balss vadības pogu un sakiet "Atcelt".

Balss atpazīšana tiek atcelta arī gadījumā, ja neatbildat uz sistēmas runu. Vispirms sistēma trīs reizes vaicā atbildi, bet, ja jūs neatbildat, tā tiek automātiski atcelta.

Balss vadības atjaunināšana

Balss vadības sistēma jūsu automašīnā tiek pastāvīgi pilnveidota. Atjauninājumu failus varat lejupielādēt pats. Plašāku informāciju skatiet Balss vadības atjaunināšana.

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

2016. modeļa gada un jaunāki XC90 un XC90 Twin Engine

2017. modeļa gada un jaunāki S90, V90 un V90 Cross Country

2018. modeļu gada un jaunāki XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine un S90 Twin Engine

2019. modeļu gada un jaunāki V60.

Šis raksts attiecas uz

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

2016. modeļa gada un jaunāki XC90 un XC90 Twin Engine

2017. modeļa gada un jaunāki S90, V90 un V90 Cross Country

2018. modeļu gada un jaunāki XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine un S90 Twin Engine

2019. modeļu gada un jaunāki V60.

Iekļauts tēmās

Balss atpazīšana

Saistīta informācija

Balss vadības atjaunināšana Balss atpazīšanas izmantošanas uzlabošana Balss atpazīšanas valodas iestatījumi Īsziņas un balss atpazīšana

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description