Automašīnas funkcijas

24 Rezultāti

Automašīnas funkciju ierobežošana ar Red Key

Kad jūs kādam aizdodat savu automašīnu, jums ir iespēja ierobežot automašīnas funkcijas, izmantojot Red Key. Varat iestatīt ātruma ierobežojumu, skaļruņu maksimālo skaļumu, kā arī citus ierobežojumus.

IntelliSafe drošības pārbaude, iedarbinot automašīnu

Iedarbinot automašīnu, kad tā ir bijusi pilnīgi izslēgta, vadītāja displejā tiek rādīta automašīnas vadītāja atbalsta sistēmu drošības pārbaude. Tā ir jauna vizuāla funkcija, kas tiek pievienota kopā ar programmatūru, kas tika izlaista 2017. gada novembrī.

Novietošana paralēlā stāvvietā ar Park Assist Pilot

Varat saņemt palīdzību automašīnas novietošanai paralēlā stāvvietā, izmantojot papildaprīkojumu Park Assist Pilot. Šeit varat atrast informāciju un pamācību videoklipus, kuros aprakstīts, kā šo funkciju lietot.

Pulksteņa iestatīšana

Automašīnas pirmajā lietošanas reizē vai pēc automašīnas akumulatora atvienošanas var būt jāiestata laiks un datums. Ir svarīgi iestatīt pulksteni, lai automašīnā varētu izveidot savienojumu ar internetu un veikt citas darbības.

Uzturēt un Uzlādēt

Izmantojot funkcijas Hold un Charge, jums ir iespēja braukšanas laikā kontrolēt hibrīda akumulatora uzlādi. Funkcijas Hold un Charge ir aizstājušas piedziņas režīmu Save, kas agrāk bija pieejams automašīnās ar hibrīda dzinējiem.

Vadītāju profili

Lai jūsu Volvo jums tiktu pielāgots ikreiz, kad iekāpjat automašīnā, jums ir iespēja saglabāt un aizsargāt savas personīgās preferences vadītāju profilos. Vadītāju profilus var saistīt ar automašīnas atslēgām. Kad automašīna tiek atslēgta, tās iestatījumi tiek pielāgoti atbilstoši vadītāja profilam, kas ir saistīts ar izmantoto atslēgu.

Novietošana perpendikulārā stāvvietā ar Park Assist Pilot

Varat saņemt palīdzību, novietojot automašīnu perpendikulārā stāvvietā, izmantojot papildaprīkojumu Park Assist Pilot. Šeit varat atrast informāciju un pamācību videoklipus, kuros aprakstīts, kā šo funkciju lietot.

Privātā aizslēgšana

Atstājot automašīnu apkopes veikšanai, pie viesnīcas vai tamlīdzīgos apstākļos, varat izmantot privātās aizslēgšanas funkciju, lai aizslēgtu cimdu nodalījumu, bagāžas nodalījuma pārsegu vai aizmugurējo sēdekli. Privātās aizslēgšanas funkcija atšķiras atkarībā no automašīnas modeļa.

Noderīga informācija par automašīnas logiem

No vadītāja durvīm var vadīt visus elektriski vadāmos logus savukārt no pārējām durvīm var vadīt katru attiecīgo durvju logu. Noteiktiem modeļiem ir iespēja pasūtīt arī panorāmas jumtu.

IntelliSafe — vadītāja atbalsts un drošība

IntelliSafe ir Volvo Cars automašīnu drošības koncepcija, un tā sastāv no vairākām funkcijām, kas var aktīvi vai pasīvi jums palīdzēt vadīt automašīnu dažādās situācijās. Piemēram, šīs funkcijas var jums palīdzēt uzturēt noteiktu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, novērst sadursmi, par to brīdinot un bremzējot automašīnu, vai novietot automašīnu stāvvietā.

Large Animal Detection

Ja automašīnas priekšā uzrodas liels dzīvnieks, tad funkcija Large Animal Detection, kas ir sistēmas City Safety daļa, var noteiktās situācijās jūs brīdināt par šo dzīvnieku un sniegt bremzēšanas palīdzību.

Connected Safety

Funkcija Connected Safety var informēt vadītāju par to, vai kādam citam transportlīdzeklim tālāk uz tā paša ceļa ir aktivizēti avārijas gaismas signāli vai ir konstatēti slideni braukšanas apstākļi. Informācija par slideniem braukšanas apstākļiem var tikt sniegta, arī ja jūsu automašīna nosaka slidenu brauktuves virsmu.

Kā ievērot, ka ir aktivizēta drošības funkcija?

Ja ievērojat, ka automašīna pati rīkojas negaidītā veidā, iespējams, ir aktivizēta viena no automašīnas drošības funkcijām.

Pilot Assist, kruīza kontroles, adaptīvās kruīza kontroles un ātruma ierobežotāja brīdinājuma ziņojumu atjauninātais izskats

Ar 2018. gada maijā izlaisto programmatūru ir atjaunināts noteiktu brīdinājuma ziņojumu izskats tālāk minētajām Pilot Assist, kruīza kontroles (CC), adaptīvās kruīza kontroles (ACC) un ātruma ierobežotāja (SL) funkcijām.

Padomi par Pilot Assist lietošanu

Pilot Assist ir komforta funkcija, kas var jums sniegt stūrēšanas palīdzību un palīdzēt ievērot distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Sākotnēji var šķist nedaudz dīvaini, ka Pilot Assist palīdz vadīt automašīnu, un jums var būt jānobrauc daži kilometri ar Pilot Assist, līdz būsiet pilnīgi pieradis, kā šī funkcija darbojas. Tālāk ir sniegti daži padomi, kas jums var noderēt, lietojot Pilot Assist.

Sēdekļu apsildes automātiska sākšana

Sēdekļu apsildes automātiskas sākšanas funkcija atšķiras atkarībā no automašīnas modeļa, kā arī vadītāja un pasažiera pusē.

Vadītāja profila saistīšana ar atslēgu

Sēdekļu, klimata kontroles, audio, navigācijas un sakaru preferences, kā arī citus iestatījumus var saglabāt vadītāja profilā un saistīt ar kādu no automašīnas atslēgām.

Vadītāja profila rediģēšana un aizsargāšana

Varat saglabāt savus personīgos iestatījumus vadītāja profilā, aizsargājot profilu. Tiek saglabāti iestatījumi, kas ir aktīvi bloķēšanas brīdī. Varat arī jebkurā laikā piešķirt profilam nosaukumu vai to pārdēvēt.

Bagāžas nodalījuma durvju vadība ar kājas kustību

Ja rokas ir aizņemtas, varat atvērt vai aizvērt bagāžas nodalījuma durvis ar vienu kājas kustību zem automašīnas aizmugurējā bufera. Šī funkcija ir papildaprīkojums un atšķiras atkarībā no automašīnas modeļa.

Pilot Assist un joslu palīdzības sistēma

Pilot Assist ir komforta funkcija, kas var palīdzēt ar automašīnu neizbraukt no joslas un ievērot drošu distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Lane Keeping Aid ir funkcija, kas līdzīgā veidā noteiktās situācijās var palīdzēt samazināt risku, ka automašīna negaidīti izbrauks no tās joslas.

Sadursmes novēršanas palīgfunkcija

Sadursmes novēršanas palīgfunkcija var jums palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīšām izbrauks no tās joslas un/vai ietrieksies citā transportlīdzeklī vai šķērslī, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ tās joslā un/vai veicot apbraukšanas manevru.

Izbraukšana no paralēlas stāvvietas ar Park Assist Pilot

Varat saņemt palīdzību izbraukšanai no paralēlas stāvvietas, izmantojot papildaprīkojumu Park Assist Pilot. Šeit varat atrast informāciju un pamācību videoklipus, kuros aprakstīts, kā šo funkciju lietot.

Privātā aizslēgšana

Privātā aizslēgšana sniedz iespēju aizslēgt bagāžas nodalījuma pārsegu/durvis un cimdu nodalījumu, tomēr atļaujot atvērt durvis un iedarbināt automašīnu. Privātā aizslēgšana ir sevišķi noderīga, atstājot automašīnu autoservisā vai pie viesnīcas.

Park Assist Pilot

Papildaprīkojums Park Assist Pilot ir funkcija, kas var jums palīdzēt manevrēt ar mašīnu, novietojot to stāvvietā. Tā var arī palīdzēt jums stūrēt mašīnu, izbraucot no paralēlas stāvvietas. Šajā rakstā ir arī sniegta informācija, pamācību videoklipi un saites uz norādījumiem, kuros aprakstīts, kā un kad šo funkciju var lietot.