Der zināt

Bagāžas pārsega lietošana

Atjaunināts 11/25/2019

Bagāžas pārsega lietošana

Bagāžas pārsegs sniedz iespēju ērti panākt, lai neviens nevarētu ieskatīties jūsu bagāžas nodalījumā. Šeit ir atrodama informācija par bagāžas pārsega lietošanu.

Uzstādīšana

Ievietojiet vienu no bagāžas pārsega gala detaļām padziļinājumā, kas atrodas bagāžas nodalījuma sānu panelī.

16w49 - Support site - Fitting the Cargo cover

Ievietojiet otru gala detaļu sānu panelī pretējā pusē.

Katrā pusē spiediet gala detaļu uz leju — pa vienai.

Kad atskan klikšķis un sarkanais marķējums uz katras gala detaļas vairs nav redzams, bagāžas pārsegs ir izvietots — pārbaudiet, vai tas ir pareizi nostiprināts.

Nolokiet uz leju bagāžas pārsega priekšējo paneli, lai nosegtu zonu starp bagāžas pārsegu un aizmugurējā sēdekļa atzveltni.

16w49 - Support site - Fitting the Cargo cover

Ja tiek lietots drošības tīklsPapildu aprīkojums., priekšējam panelim ir jābalstās uz kasetes.

Piezīme

Iesakām izlasīt sava automašīnas modeļa īpašnieka rokasgrāmatu, kurā ietverta plašāka informācija un svarīgi brīdinājumi.

Lietošana

Bagāžas pārsegu var aizvērt divās pozīcijās — pilnīgi izvirzītā pozīcijā un iekraušanas pozīcijā, kurā tas ir tikai daļēji aizvērts, lai jūs varētu ērtāk iesniegties tālāk bagāžas nodalījumā.

Pilnīgi izvirzīta pozīcija

Satveriet rokturi un velciet bagāžas pārsegu uz āru, lai tas virzītos gar sānu paneļu augšdaļu bagāžas nodalījumā. Velciet to līdz galējai pozīcijai.

16w49 - Support site - Fitting the Cargo cover

Aizvadiet pārsega fiksējošos izciļņus līdz rievām sānu panelī. Nedaudz sasverot rokturi uz augšu, atlaidiet pārsegu, lai fiksējošie izciļņi tiktu nostiprināti.

Bagāžas pārsegs tiek bloķēts pilnīgi izvirzītā pozīcijā.

Iekraušanas pozīcija

No pilnīgi izvirzītas pozīcijas:

16w49 - Support site - Fitting the Cargo cover

Satveriet rokturi un velciet to uz aizmuguri līdz atdurei.

Sasveriet pārsegu uz leju.

Uzmanīgi pārvietojiet pārsegu un tā fiksējošos izciļņus uz priekšu un uz augšu pāri fiksatoriem.

Pārsegs tiks ievilkts, līdz tas apstāsies iekraušanas pozīcijā.

Lai pārsegu no iekraušanas pozīcijas atkal pārvietotu pilnīgi izvirzītā pozīcijā:

Satveriet rokturi un velciet bagāžas pārsegu līdz tā beigu pozīcijai.

Atlaidiet rokturi, lai fiksējošie izciļņi tiktu nostiprināti fiksatoros.

Pārsegs tiek bloķēts pilnīgi izvirzītā pozīcijā.

Ja ir uzstādīts automātiskais bagāžas pārsegsPapildu aprīkojums, katrā bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas reizē pārsegs no pilnīgi izvirzītas pozīcijas tiek ievilkts iekraušanas pozīcijā un pēc bagāžas nodalījuma durvju aizvēršanas atkal tiek izvirzīts. Bagāžas nodalījuma pārsegs var noteikt, ja kaut kas bloķē tā kustību, un var automātiski pārvietoties atpakaļ pilnīgi aizvērtā režīmā.

Piezīme

Kad salonā ir zema temperatūra, bagāžas nodalījuma pārsegs var nedarboties automātiski.

Svarīgi

Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz bagāžas nodalījuma pārsega.

Atverot un aizverot ar automātisko bagāžas nodalījuma pārseguPapildu aprīkojums., pievērsiet uzmanību iespiešanas riskam.

Ja bagāžas nodalījumā ir ievietota liela krava, tad automātiskais bagāžas nodalījuma pārsegs tiek pārvietots ievilktā pozīcijā, lai tas nesaskartos ar kravu.

Ievilkšana

No pilnīgi izvirzītas pozīcijas:

Paceliet rokturi uz augšu un velciet to uz aizmuguri, lai bagāžas pārsega fiksējošie izciļņi tiktu atbrīvoti no rievām. Pēc tam atlaidiet.

No iekraušanas pozīcijas:

Satveriet rokturi, izvelciet bagāžas pārsegu no rievām un pēc tam to velciet pilnīgi izvirzītā pozīcijā. Paceliet rokturi uz augšu un velciet to uz aizmuguri, lai fiksējošie izciļņi tiktu atbrīvoti no rievām. Pēc tam atlaidiet.

Vadiet pārsegu un tā fiksējošos izciļņus atpakaļ pāri sānu paneļu augšmalai, līdz tas apstājas ievilktā pozīcijā.

Ņemiet vērā, ka ievilkts bagāžas pārsegs var aizsegt skatu uz aizmuguri.

Noņemšana

Ievilktā pozīcijā:

Iespiediet uz iekšu pogu vienā no ievilktā bagāžas pārsega gala detaļām un izceliet attiecīgo galu.

Uzmanīgi sasveriet pārsegu uz augšu/uz āru.

Otra gala detaļa tiks automātiski atvienota, lai pārsegu varētu izcelt no bagāžas nodalījuma.

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

2017. modeļu gada un jaunāki V90 un V90 Cross Country (ražoti pēc 2016. gada 37. nedēļas)

2018. modeļu gada un jaunāki V90 Twin Engine


Šis raksts ir attiecināms uz

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

2017. modeļu gada un jaunāki V90 un V90 Cross Country (ražoti pēc 2016. gada 37. nedēļas)

2018. modeļu gada un jaunāki V90 Twin Engine


Vai palīdzēja?