Der zināt

Degvielas marķējums

Atjaunināts 3/5/2020

Degvielas marķējums

Tirgū ir pieejami dažādi degvielas varianti. Dažādie degvielas veidi ir marķēti, lai patērētājs varētu identificēt, kurš no šiem degvielas veidiem ir piemērots konkrētai automašīnai. Marķējums ir redzams, piemēram, degvielas uzpildes stacijās, kā arī jūsu automašīnā, un tas var noderēt, iepildot automašīnā degvielu.

Uzlīme uz degvielas uzpildes durtiņām ar degvielas marķējumu

Volvo automašīnām no 2017. modeļu gada uz degvielas uzpildes durtiņām ir uzlīme, kurā ir norādīts, kura degviela ir lietojama attiecīgajā automašīnā. Ja kāds no simboliem, kas redzami uzlīmē uz degvielas uzpildes durtiņām, atbilst marķējumam uz sūkņa, tad attiecīgo degvielu var lietot. Etiķete ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas standartiem, un tai ir jābūt pieejamai visās ES valstīs no 2018. gada oktobra. Standarta nosaukums ir EN 16942.

SuSi - 19w11 - Fuel label - Decal-etanol-petrol

Uzlīmē ir redzams: kā degvielu var izmantot benzīnu ar maks. 5% etanola vai 10% etanola saturu.

SuSi - 19w11 - Fuel label - Decal-diesel

Uzlīmē ir redzams: kā degvielu var izmantot dīzeļdegvielu ar maks. 7% biodīzeļdegvielas saturu.

SuSi - 19w11 - Fuel label - Decal-gaseous fuels

Uzlīmē ir redzams: kā degvielu var izmantot benzīnu ar etanolu E5 un E10, kā arī dabasgāzi (CNG).

Benzīns ar etanolu

Benzīnam var piejaukt etanolu dažādās koncentrācijās. Divi pārdošanā pieejamie veidi ir E5 un E10. Marķējums benzīnam ar etanolu ir aplītis ar apzīmējumu vidū. Apzīmējums norāda maksimāli pieļaujamo etanola proporciju degvielā. Marķējums var izskatīties šādi:

SuSi - 19w11 - Fuel label - E5-label

Satur maks. 5% etanola

SuSi - 19w11 - Fuel label - E10-label

Satur maks. 10% etanola

E5 — var lietot visās Volvo automašīnās, kas ražotas no 1976. gada un ir aprīkotas ar oriģinālām Volvo detaļām un kurās kā degviela tiek izmantots benzīns.

E10 — var lietot visās Volvo automašīnās, kas ražotas no 1976. gada un ir aprīkotas ar oriģinālām Volvo detaļām un kurās kā degviela tiek izmantots benzīns. Neattiecas uz Volvo S40 1.8i un V40 1.8i (modeļi ar tiešās iesmidzināšanas dzinējiem).

Piezīme

Dažās valstīs, kurās marķējums tika ieviests pirms standarta sastādīšanas, E10 var būt marķēts tikai ar apzīmējumu un bez ieskaujošā apļa.

Biodīzeļdegviela un dīzeļdegviela

Biodīzeļdegviela ir degviela, kas ir balstīta uz augu un dzīvnieku eļļām, kā arī taukiem. Pagaidām standartizēts marķējums vēl nav pieejams. Tomēr ir standarta prakse biodīzeļdegvielu marķēt, izmantojot kvadrātu, kurā ir ierakstīts apzīmējums. Apzīmējums norāda maksimāli pieļaujamo biodīzeļdegvielas proporciju degvielā.

Volvo automašīnās, kurās kā degviela tiek izmantota dīzeļdegviela, parasti var izmantot dīzeļdegvielas klāstu, kas ir pieejams visā Eiropā. Marķējums var izskatīties šādi:

SuSi - 19w11 - Fuel label - B7-label

Satur maks. 7% biodīzeļdegvielas

SuSi - 19w11 - Fuel label - B10-label

Satur maks. 10% biodīzeļdegvielas

SuSi - 19w11 - Fuel label - B20-label

Satur maks. 20% biodīzeļdegvielas

SuSi - 19w11 - Fuel label - B30-label

Satur maks. 30% biodīzeļdegvielas

SuSi - 19w11 - Fuel label - B100-label

Satur maks. 100% biodīzeļdegvielas

SuSi - 19w11 - Fuel label - XTL-label

Satur parafīna dīzeļdegvielu

B7 — var lietot visās Volvo automašīnās, kas ir aprīkotas ar oriģinālām Volvo detaļām un kurās kā degviela tiek izmantots dīzeļdegviela.

Autogāze

Degvielas uzpildes stacijā autogāze ir marķēta ar romba formu, kurā ir apzīmējums. Apzīmējums norāda, no kāda veida gāzes sastāv autogāze. Marķējums var izskatīties šādi:

SuSi - 19w11 - Fuel label - CNG-label

Saspiesta dabasgāze

SuSi - 19w11 - Fuel label - H2-label

Ūdeņradis

SuSi - 19w11 - Fuel label - LNG-label

Sašķidrināta dabasgāze

SuSi - 19w11 - Fuel label - LPG-label

Sašķidrināta naftas gāze

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

Automašīnas no 2016. modeļu gada (ieskaitot) līdz 2019. modeļu gadam (ieskaitot).

Modeļu, sistēmu un pakalpojumu klāsts var atšķirties atkarībā no tirgus.

Automašīnu modeļiem no 2020. modeļu gada (ieskaitot), skatiet attiecīgā modeļa tiešsaistes rokasgrāmatu.


Šis raksts ir attiecināms uz

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

Automašīnas no 2016. modeļu gada (ieskaitot) līdz 2019. modeļu gadam (ieskaitot).

Modeļu, sistēmu un pakalpojumu klāsts var atšķirties atkarībā no tirgus.

Automašīnu modeļiem no 2020. modeļu gada (ieskaitot), skatiet attiecīgā modeļa tiešsaistes rokasgrāmatu.


Vai palīdzēja?