Der zināt

Salona apkope

Atjaunināts 3/5/2020

Salona apkope

Automašīnas lietošana ietekmē tās salonu. Āda un audums mainās, un tiem izveidojas spīdums. Izmantojot pareizas apkopes un tīrīšanas metodes, varat panākt, ka automašīna izskatīsies tīra un svaiga vēl daudzus gadus. Uzņēmums Volvo ir izstrādājis tīrīšanas metodes un produktus.

Apkope

Pēc regulāriem intervāliem pārbaudiet automašīnas salonu. Noslaukiet plastmasas daļas un noslaukiet putekļus no instrumentu paneļa ar mīkstu drāniņu. Regulāri iztukšojiet atkritumu un uzglabāšanas nodalījumus, lai tajos ilgstoši neatrastos organiskas izcelsmes materiāli, piemēram, pārtika vai augi.

Ādas polsterējums

Ādas polsterējums ir dabīgs produkts, kas laika gaitā mainās un iegūst skaistu nokrāsu. Lai saglabātu ādas īpašības un krāsas ir nepieciešama regulāra tīrīšana un apstrāde. Volvo piedāvā visaptverošu produktu Volvo Leather Care Kit/Wipes ādas polsterējuma tīrīšanai un apstrādei. Ja šo produktu lieto saskaņā ar norādījumiem, tas saglabā ādas aizsargpārklājumu.

Lai sasniegtu labus rezultātus, Volvo iesaka tīrīt un uzklāt aizsargkrēmu vienu līdz četras reizes gadā (vai biežāk, ja nepieciešams). Volvo Leather Care Kit/Wipes var iegādāties no Volvo izplatītāja.

16w06 - Support site - Leather Care Kit

Volvo Leather Care Kit varat iegādāties pie sava izplatītāja.

Ādas stūre

Ādai ir jāelpo. Nekādā gadījumā neapklājiet ādas stūri ar aizsargājošu plastmasu. Ādas stūres tīrīšanai ir ieteicams Volvo Leather Care Kit/Wipes.

Auduma polsterējums un griestu polsterējums

Ja ir jātīra auduma polsterējums vai griestu polsterējums, nekādā gadījumā neskrāpējiet un neberziet traipu, jo šādi var polsterējumu sabojāt. Neizmantojiet arī traipu tīrīšanas līdzekļus, jo ar tiem var sabojāt polsterējuma krāsu.

Salona plastmasas, metāla un koka daļas

Salona daļu un virsmu tīrīšanai iesaka lietot nedaudz ar ūdeni samitrinātu smalkšķiedru vai mikrošķiedru drānu, ko var iegādāties no Volvo izplatītāja.

Neskrāpējiet un neberziet traipus. Nekad neizmantojiet arī spēcīgus traipu tīrīšanas līdzekļus.

Drošības jostas

Izmantojiet ūdeni un sintētisku mazgāšanas līdzekli. Pirms drošības jostas ietīšanās pārliecinieties, ka tā ir sausa.

Piezīme

  • Reizēm krāsains apģērbs (piemēram, tumši džinsi un zamša apģērbs) var iekrāsot polsterējumu. Ja tā notiek, ir svarīgi notīrīt un apstrādāt šīs polsterējuma daļas pēc iespējas ātrāk.
  • Salona tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, mazgāšanas šķidrumu, neatšķaidītu benzīnu vai lakbenzīnu, jo tie var sabojāt polsterējumu, kā arī citus salona materiālus.
  • Nekādā gadījumā nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz komponentiem ar elektriskajiem taustiņiem un vadības slēdžiem. Tā vietā notīriet tos ar drānu, kas samitrināta tīrīšanas līdzeklī.
  • Asi priekšmeti un liplente var sabojāt auduma polsterējumu.
  • Tīrīšanas līdzekļus izmantojiet tikai uz tā materiāla veida, kuram tie ir paredzēti.

Centrālā displeja tīrīšana

Centrālā displeja veiktspēju un tajā rādītā teksta salasāmību var ietekmēt netīrumi, traipi un pirkstu eļļas. Bieži tīriet ekrānu ar mikrošķiedras drāniņu, rīkojoties šādi:

  1. Izslēdziet centrālo displeju, nospiežot un turot sākuma taustiņu.
  2. Noslaukiet ekrānu ar komplektā iekļauto mikrošķiedras drāniņu vai līdzvērtīgas kvalitātes mikrošķiedras drāniņu. Ekrāns ir jānoslauka ar tīru un sausu mikrošķiedras drāniņu, veicot nelielas apļveida kustības. Ja nepieciešams, viegli samitriniet mikrošķiedras drāniņu tīrā ūdenī.
  3. Aktivizējiet displeju, īsi piespiežot sākuma taustiņu.

Piezīme

Mikrošķiedras drāna, ko lietojat vidējā displeja tīrīšanai, nedrīkst būt smilšaina un netīra.

Tīrot centrālo displeju, pret ekrānu spiediet viegli, jo stingra piespiešana var sabojāt ekrānu.

Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas ķīmiskas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet stiklu tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas līdzekļus, izsmidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku vai abrazīvas daļiņas saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvas drāniņas, papīra dvieļus vai salvetes, jo tie var saskrāpēt centrālo displeju.

Ieklātie paklāji un grīdas paklājs

Izņemiet ieklātos paklājus, lai tos varētu iztīrīt atsevišķi. Izmantojiet putekļu tīrītāju, lai aizvāktu putekļus un netīrumus. Visi ieklātie paklājiņi ir nostiprināti ar tapām.

Izņemiet ieklāto paklāju, satverot to aiz katras tapas un ceļot taisni uz augšu.

Nostipriniet paklājiņu vietā, iespiežot katru tapu.

Traipus no grīdas paklāja vispirms tīriet ar putekļusūcēju un pēc tam ar Volvo izplatītāja ieteiktu tīrīšanas līdzekli.

Brīdinājums

Katra sēdekļa kāju zonā lietojiet tikai vienu ieklājamo paklājiņu un pirms braukšanas pārliecinieties, ka vadītāja kāju zonas paklājiņš ir stingri nofiksēts un iestiprināts tapās, lai tas neiesprūstu zem pedāļiem vai netālu no tiem.

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

Automašīnu modeļi līdz 2019. modeļu gadam (ieskaitot).

Automašīnu modeļiem no 2020. modeļu gada (ieskaitot), skatiet attiecīgā modeļa tiešsaistes rokasgrāmatu.


Šis raksts ir attiecināms uz

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

Automašīnu modeļi līdz 2019. modeļu gadam (ieskaitot).

Automašīnu modeļiem no 2020. modeļu gada (ieskaitot), skatiet attiecīgā modeļa tiešsaistes rokasgrāmatu.


Vai palīdzēja?