Der zināt

Tālvadības atslēgas metāla daļa un baterijas nomaiņa

Atjaunināts 1/21/2020

Tālvadības atslēgas metāla daļa un baterijas nomaiņa

Tālvadības atslēgā ir noņemama metāla atslēga, ko var izmantot arī kreiso priekšējo durvju atslēgšanai, ja tālvadības atslēgas baterija ir daļēji vai pilnīgi izlādējusies. Tālvadības atslēgas bateriju varat nomainīt pats.

Tālvadības pults atslēgu;

Tālvadības atslēgā ir noņemama metāla atslēga, ko var izmantot arī kreiso priekšējo durvju atslēgšanai, piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir daļēji vai pilnīgi izlādējusies. Metāla atslēgu var izmantot arī bērnu drošības mehānisko slēdžu aktivizēšanai un deaktivizēšanai aizmugurējās durvīs. Tālāk atradīsiet videoklipu un norādījumus, kuros aprakstīts, kā noņemt metāla atslēgu un kā nomainīt bateriju savā tālvadības atslēgā.

Tālvadības atslēgas metāla atslēga un baterijas nomaiņa

Noņemama metāla atslēga

Lai noņemtu metāla atslēgu no tālvadības atslēgas un ievietotu atpakaļ, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

Metāla atslēgas noņemšana no tālvadības atslēgas

Turiet tālvadības atslēgu tā, lai mala ar Volvo logotipu būtu vērsta uz augšu ar atslēgas gredzenu pret jums.

Bīdiet pogu atslēgas gredzena apakšējā stūrī pa labi.

Uzmanīgi spiediet priekšējo vāciņu uz leju un ārā no atslēgas gredzena.

Vāciņš tiek atbrīvots, un to var nocelt no tālvadības atslēgas.

Izņemiet metāla atslēgu no rievas tālvadības atslēgā.

Tagad varat lietot metāla atslēgu.

Metāla atslēgas ievietošana atpakaļ tālvadības atslēgā

Ievietojiet metāla atslēgu tai paredzētajā rievā atslēgas korpusā.

Uzlieciet vāciņu uz tālvadības atslēgas, uzmanīgi spiežot vāciņu uz leju un atslēgas gredzena virzienā.

Klikšķis norāda, ka vāciņš ir uzlikts vietā.

Tālvadības atslēgas baterijas nomaiņa

Lai nomainītu tālvadības atslēgas bateriju, veiciet tālāk norādītās darbības:

Turiet tālvadības atslēgu tā, lai mala ar Volvo logotipu būtu vērsta uz augšu ar atslēgas gredzenu pret jums.

Bīdiet pogu atslēgas gredzena apakšējā stūrī pa labi.

Uzmanīgi spiediet priekšējo vāciņu uz leju un ārā no atslēgas gredzena.

Vāciņš tiek atbrīvots, un to var nocelt no tālvadības atslēgas.

Bīdiet pogu pie metāla atslēgas rievas atslēgas gredzena virzienā un pēc tam uzmanīgi izspiediet uz āru vāciņu aizmugurē, lai tas tiktu atbrīvots un to varētu noņemt.

Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi.

Izmantojiet, piemēram, skrūvgriezi, lai grieztu baterijas vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz bultiņas simbols ir izvietots pret OPEN.

Uzmanīgi noceliet baterijas vāciņu.

Uzmanīgi izņemiet bateriju.

Ievietojiet jaunu bateriju ar (+) pusi uz augšu. Nepieskarieties tālvadības atslēgas baterijas termināļiem ar pirkstiem.

Uzlieciet baterijas vāciņu uz baterijas un pagrieziet vāciņu tā, lai bultiņas simbols uz vāciņa būtu vērsts pret CLOSE.

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu, uzmanīgi uzspiežot to vietā atslēgas gredzena virzienā, līdz klikšķis norāda, ka vāciņš ir uzlikts vietā.

Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un uzlieciet atpakaļ priekšējo vāciņu, uzmanīgi uzspiežot to vietā atslēgas gredzena virzienā, līdz klikšķis norāda, ka vāciņš ir uzlikts vietā.

Brīdinājums

Pārbaudiet, vai baterija ir ievietota pareizi un ar pareizo polaritāti. Ja tālvadības atslēga ilgstoši netiks lietota, izņemiet bateriju, lai tā nesāktu tecēt un neizraisītu bojājumus. Baterijas, kas ir bojātas vai kurām ir noplūdes, ir kodīgas un saskarē ar ādu var izraisīt traumas. Tāpēc, rīkojoties ar bojātām baterijām, lietojiet cimdus.

  • Glabājiet baterijas vietā, kur tām nevar piekļūt bērni.
  • Neatstājiet baterijas viegli pieejamā vietā, jo bērni vai mājdzīvnieki var tās norīt.
  • Baterijas nedrīkst: izjaukt, saslēgt īsslēgumā vai iemest atklātā liesmā.
  • Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamas baterijas, jo šādi var izraisīt sprādzienu.

Pirms tālvadības pults lietošanas tā ir jāpārbauda, lai neizraisītu bojājumus. Ja tiek konstatēts bojājums, piemēram, baterijas vāciņu nevar pareizi aizvērt, tad izstrādājumu nedrīkst lietot. Glabājiet defektīvus izstrādājumus vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.

Piezīme

Iesakām izlasīt sava automašīnas modeļa īpašnieka rokasgrāmatu, kurā ietverta plašāka informācija un svarīgi brīdinājumi.

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

2016. modeļa gada un jaunāki XC90 un XC90 Twin Engine

2017. modeļa gada un jaunāki S90, V90 un V90 Cross Country

2018. modeļu gada un jaunāki XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine un S90 Twin Engine

2019. modeļu gada un jaunāki V60, V60 Twin Engine un V60 Cross Country

2020. modeļu gada un jaunāki S60 un S60 Twin Engine

Modeļu klāsts ir atkarīgs no tirgus.


Šis raksts ir attiecināms uz

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

2016. modeļa gada un jaunāki XC90 un XC90 Twin Engine

2017. modeļa gada un jaunāki S90, V90 un V90 Cross Country

2018. modeļu gada un jaunāki XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine un S90 Twin Engine

2019. modeļu gada un jaunāki V60, V60 Twin Engine un V60 Cross Country

2020. modeļu gada un jaunāki S60 un S60 Twin Engine

Modeļu klāsts ir atkarīgs no tirgus.


Vai palīdzēja?