Licences un tipa apstiprinājumi

13 Rezultāti

VOLVO V90 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.

Tālvadības atslēgas sistēmas tipa sertifikāts

Tālvadības atslēgas tipa sertifikātu var skatīt tabulā.

Spotify Licences līgums

Volvo piedāvā plašu pakalpojumu, lietotņu un programmu klāstu, lai jūsu Volvo lietošana būtu ērtāka, patīkamāka un drošāka. Vairākas lietotnes un programmas izstrādā trešo pušu uzņēmumi, un tajās ir programmatūra, kuru licencē trešās puses izstrādātājs.

VOLVO S90 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.

VOLVO V40 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.

VOLVO XC90 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.

Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES tipa apstiprinājums

Tālāk varat atrast saites uz radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES tipa apstiprinājumu.

VOLVO XC40 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.

VOLVO S60 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.

Radara iekārtas tipa apstiprinājums

Automašīnas radara iekārtu tipa apstiprinājums ir sniegts tālāk tabulā.

Radioiekārtu direktīvas tipa apstiprinājums

VOLVO V60 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.

VOLVO XC60 — INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTSARAKSTA VIELĀM (REACH 33. PANTS)

REACH regulas (reg. EK 1907/2006) 33. panta 1. daļas mērķis ir sniegt iespēju piegādāto produktu profesionāliem klientiem veikt riska pārvaldības pasākumus, kas var būt nepieciešami saistībā ar pašreizējā kandidātsarakstā (CL) norādīto ļoti lielas bažas izraisošu vielu (SVHC) klātbūtni izstrādājumos, lai garantētu to drošu lietošanu.Uzņēmums Volvo Car Corporation kopumā atbalsta REACH mērķus un konkrēti arī 33. pantu, kas atbilst mūsu lēmumam veicināt mūsu produktu atbildīgu ražošanu, apstrādi un lietošanu.