10 Rezultāti

Informācijas paziņojums — transportlīdzekļa datu analīze

Atjaunināts 11/25/2019

Informācijas paziņojums — transportlīdzekļa datu analīze

Pārzinis

Volvo Car Corporation, Zviedrijas juridiskā persona ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 556074-3089 un adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Zviedrija, turpmāk tekstā "Volvo", "mēs", "mūs" un "mūsu", kā pārzinis apstrādās jūsu personas datus, kā aprakstīts tālāk.

Apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums

Uzņēmumam Volvo Cars ir pienākums vākt un paziņot izmešu datus saskaņā ar ES regulu (EK) 692/2008 — 11. pielikums: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Transportlīdzekļa reģistrēto datu apstrādes mērķis — lai uzņēmums Volvo Cars varētu īstenot produktu izpēti un tos pilnveidot, piemēram, uzlabot un uzraudzīt transportlīdzekļu kvalitāti un drošības funkcijas. Apstrādes mērķis ir arī pārvaldīt uzņēmuma Volvo Cars garantijas pasākumus un pildīt likuma prasības saistībā ar dzinēju izmešu datiem.

Apstrādes juridiskais pamatojums ir likumīgas intereses, pamatojoties uz mūsu mērķiem, kā aprakstīts iepriekš.

Dzinēja faktisko izmešu datu izpaušanas juridiskais pamatojums ir Volvo juridisko pienākumu izpilde.

Datu kategorijas

Mēs varam vākt, piemēram, šādus datus: statistikas datus, kā jūs izmantojat transportlīdzekļa funkcijas un pakalpojumus un ar tiem mijiedarbojaties, transportlīdzekļa datus, ar kuriem tiek identificēta transportlīdzekļa aparatūra un programmatūra, sensoru datus no transportlīdzekļa aktīvās drošības sistēmas, diagnostikas problēmu kodus (DTC) un transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN).

Mēs varam vākt arī drošības datus, piemēram, par nesankcionētu piekļuvi, programmatūras atjauninājumu autentiskumu, anomālijām transportlīdzekļu tīklā (ielaušanās noteikšanu). Papildus iepriekšminētajam mēs vāksim arī transportlīdzekļa parametrus saistībā ar izmešiem.

Atklāšana / Jūsu personas datu saņēmēji / Pārsūtīšana

Iepriekš norādīto kategoriju dati no jūsu transportlīdzekļa tiek pārsūtīti uzņēmumam Volvo Cars. Ar izmešu uzraudzību saistītie transportlīdzekļa parametri tiek paziņoti valsts iestādēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Transportlīdzekļa dati tiks izpausti mūsu saistītajiem uzņēmumiem un mūsu uzņēmējdarbības partneriem, un tie šos datus apstrādās iepriekšminētajos nolūkos, lai veiktu darbu Volvo vārdā.

Attiecībā uz mūsu biznesa partneriem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ), mēs pārsūtīsim jūsu personas datus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pieņemtajiem Standarta līguma noteikumiem.

Datu vākšanas izbeigšana

Lai izbeigtu iepriekš aprakstīto transportlīdzekļa reģistrēto datu vākšanu, jums kā transportlīdzekļa īpašniekam ir jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, zvanot pa tālruni, izmantojot e-pastu vai veidlapu, kā aprakstīts beigās. Lai atrastu kontaktinformāciju savā tirgū, lūdzu, apmeklējiet saiti support.volvocars.com/contact.

Glabāšanas laiks

Ar likumā paredzētajiem pienākumiem saistītos datus mēs paturēsim līdz 3 gadiem pēc to vākšanas, ja vien likuma prasību dēļ mums noteikti personas dati nav jāapstrādā ilgāku laika periodu. Drošības incidentu dati, likumīgas transportlīdzekļa lietošanas dati un VIN tiks paturēti 2 gadus. Savukārt aktīvo drošības notikumu dati tiks paturēti 8 gadus.

Jūsu tiesības un kontaktinformācija

Kā fiziskai personai jums ir noteiktas tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Tiesības, kas attiecas uz šo transportlīdzekļa datu apstrādi, ir šādas:

Tiesības piekļūt

Jums ir tiesības pieprasīt to personas datu kopiju, ko mēs par jums glabājam.

Tesības labot

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūsu personas informācija būtu precīza un aktuāla. Jūs varat mums lūgt labot vai noņemt informāciju, kas, jūsuprāt, ir neprecīza.

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir arī tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja jūsu dati ir apstrādāti pretlikumīgā veidā.

Tiesības iebilst apstrādei/ierobežot apstrādi

Turklāt jums ir tiesības iebilst transportlīdzekļa datu vākšanai un to apturēt un noteiktos gadījumos ierobežot datu apstrādi.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, pārkāpjot konfidencialitātes likumus un noteikumus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Uzraudzības iestāde Zviedrijā ir Datainspektionen, un tās adrese ir:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Zviedrija

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, izmantojiet mūsu tiešsaistes TĪMEKĻA VEIDLAPU.

Lai saņemtu plašāku informāciju par jūsu tiesībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un kontaktinformāciju plašākai informācijai un sūdzībām, kā arī mūsu Datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni Volvo Car Group Klientu konfidencialitātes politika (https://support.volvocars.com/privacy).


Šis raksts ir attiecināms uz


Vai palīdzēja?


Informācijas paziņojums — pakalpojumu iegāde

Lai Volvo Car Corporation ("Volvo", "mēs") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar pakalpojumu iegādi, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Informatīvs paziņojums – Volvo ID

Lai Volvo Car Corporation varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar Volvo ID, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Klientu konfidencialitātes politika

Informatīvs paziņojums – Connected Safety

Lai Volvo Car Corporation (“Volvo", "mēs", "mums") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar Connected Safety, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Juridiskā kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par datu aizsardzību, konfidencialitāti vai citām juridiskām tēmām, lūdzu, izmantojiet attiecīgo tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Juridiskie dokumenti un datu pārvaldība

Mēs, Volvo Car Group, vēlamies jums piedāvāt pakalpojumus, kas jūsu Volvo lietošanas pieredzi padarīs iespējami drošu, ērtu un patīkamu.

Informācijas paziņojums — vispārīga datu analīze produktu un pakalpojumu izpētei un attīstībai

Informatīvs paziņojums – Ziņojumapmaiņa, izmantojot balsi

Lai Volvo Car Corporation ("Volvo", "mēs") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar runas īsziņu sūtīšanas pakalpojumu, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Informatīvs paziņojums – Volvo On Call

Lai Volvo Car Corporation ("Volvo", "mēs") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar pakalpojumu Volvo On Call, mums ir jāapstrādā noteikti dati, tostarp personas dati.