Interneta pieslēguma izveidošana

Interneta savienojuma izveide, izmantojot mobilo tālruni (WiFi)

Atjaunināts 6/27/2022

Interneta savienojuma izveide, izmantojot mobilo tālruni (WiFi)

Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi un kopīgojot mobilā tālruņa interneta piekļuvi, kā arī piekļuvi vairākiem tiešsaistes pakalpojumiem automašīnā.

Interneta savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi

Lai Volvo automašīnā izveidotu interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi, skatiet tālāk sniegtās instrukcijas.

Izveidojiet automašīnā interneta savienojumu, izmantojot WiFi un tālruni

Piezīme

Iestatījumi un izvēlnes centrālajā displejā atšķiras atkarībā no programmatūras versijas.

Tālrunī: pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta piesaisti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Šo funkciju dēvē par "piesaisti" iPhone tālruņos un par "personal hotspot" Android tālruņos. iPhone tālruņiem izvēlnes lapas "piesiešanai" arī ir jābūt atvērtai, līdz ir izveidots interneta savienojums.

Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.

Nospiediet SakariWi-Fi.

Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot lauku Wi-Fi/noņemot tā atzīmi.

Ja tiek izmantots cits savienojuma avots, apstipriniet savienojuma maiņu.

Lai izveidotu tīkla savienojumu, nospiediet SSID.

Ievadiet tīkla paroli.

Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.

Pievienojot tālruni automašīnai, tas tiek saglabāts vēlākai lietošanai. Lai parādītu saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli izdzēstu saglabātos tīklus, nospiediet IestatījumiWi-FiSaglabātie tīkli.

Ja neizdodas izveidot savienojumu ar internetu

Ņemiet vērā, ka daži tālruņi izslēdz piesaisti pēc tam, kad ir atvienoti sakari ar automašīnu, piemēram, ja tālrunis, kas kopīgo Wi-Fi tīklu, tiek izņemts no automašīnas. Lai izveidotu interneta savienojumu atkārtoti, aktivizējiet tālrunī piesaisti (pārnēsājamo/personīgo karstvietu).

Pulkstenis ir atiestatīts

Ja pulkstenis ir atiestatīts, piemēram, jo autoservisa apmeklējuma laikā ir tikusi atvienota akumulatora strāva, tas atkal ir jāiestata, pirms var izveidot savienojumu ar internetu.

Lai iestatītu pulksteni, vidējā displeja augšējā skatā atlasiet IestatījumiSistēmaDatums un laiks. Pēc tam pielāgojiet laiku un datumu, skārienekrānā pieskaroties augšup vai lejup vērstajām bultiņām.

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

XC90 un XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid no 2016. gada modeļa līdz 2022. gada modelim.

S90, V90 un V90 Cross Country no 2017. gada modeļa līdz 2021. gada modelim.

XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid un S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid no 2018. gada modeļa līdz 2021. gada modelim.

XC40, sākot ar 2018. gada modeļiem.

V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, sākot ar 2019. gada modeli līdz 2022. gada modelim.

XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, sākot ar 2020. gada modeli.

Modeļu klāsts ir atkarīgs no tirgus.


Šis raksts ir attiecināms uz

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

XC90 un XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid no 2016. gada modeļa līdz 2022. gada modelim.

S90, V90 un V90 Cross Country no 2017. gada modeļa līdz 2021. gada modelim.

XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid un S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid no 2018. gada modeļa līdz 2021. gada modelim.

XC40, sākot ar 2018. gada modeļiem.

V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, sākot ar 2019. gada modeli līdz 2022. gada modelim.

XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, sākot ar 2020. gada modeli.

Modeļu klāsts ir atkarīgs no tirgus.


Vai palīdzēja?