Lietotne Volvo Cars

Lietotnes Volvo Cars savienošana ar automašīnu

Atjaunināts 4/19/2022

Lietotnes Volvo Cars savienošana ar automašīnu

Lai lietotnē Volvo Cars varētu izmantot pakalpojumus, vispirms tā jāsavieno ar automašīnu. Nepieciešams arī Volvo ID, ko var iegūt tīmekļa vietnē volvocars.com vai pirmoreiz palaižot lietotni Volvo Cars.

Lietotnes saistīšanas process ir atkarīgs no tā, vai automašīnā ir uzstādīta uz Android balstīta Infotainment sistēma (ar iekļautu Google) vai vecāka Infotainment sistēma (Sensus).

Lietotnes Volvo Cars sasaistīšana ar automašīnu (attiecas uz automašīnām ar Infotainment sistēmu, kas balstīta uz Android operētājsistēmas)

Kad galvenais lietotājs (administrators) savienojis ar automašīnu savu lietotni, var pievienot arī citus automašīnas lietotājus.

Lietotnes Volvo Cars sasaistīšana ar automašīnu (administrators)

Turpmāk aprakstītā procedūra ir jāveic automašīnā:

Pārliecinieties, ka jums ir pieejams savs Volvo ID, transportlīdzekļa identifikācijas numurs un visas transportlīdzekļa atslēgas, pirms sākat. Volvo ID iespējams izveidot, piesakoties lietotnē Volvo Cars, un transportlīdzekļa identifikācijas numurs, piemēram, ir pieejams uz vējstikla vai centrālajā displejā.

Paņemiet visas automašīnas atslēgas pie sevis un sēdiet automašīnā. Pārliecinieties, ka automašīna atrodas vietā, kur ir mobilo sakaru tīkla pārklājums, un jūsu ierīcei ir interneta savienojums.

Pierakstieties lietotnē Volvo Cars ar savu Volvo ID un izpildiet tajā sniegtos norādījumus. Ja automašīna jau ir pievienota lietotnē un vēlaties pievienot vēl vienu, atlasiet , Pievienotās automašīnas un Pievienot automašīnu.

Pieskarieties automašīnas centrālajā displejā un atlasiet Profili.

Pieskarieties Lietotnes Volvo Cars ierīces, lai piekļūtu izvēlnei, lai savienotu lietotni ar automašīnu, un pēc tam izpildiet instrukcijas.

Tagad varat sākt izmantot lietotnes Volvo Cars pakalpojumus.

Lietotnes Volvo Cars sasaistīšana ar automašīnu (lietotājs)

Turpmāk aprakstītā procedūra ir jāveic automašīnā:

Pirms braukšanas sākšanas pārliecinieties, ka jums ir Volvo ID, automašīnas identifikācijas numurs un viena no automašīnas atslēgām. Tāpat pārliecinieties, vai esat pieteicies automašīnas sistēmā. Volvo ID var iestatīt, piesakoties lietotnē Volvo Cars, un automašīnas identifikācijas numuru var atrast, piemēram, uz priekšējā vējstikla vai centrālajā displejā. Gan lietotnē, gan automašīnā jāizmanto viens un tas pats Volvo ID.

Piezīme

Ieteicams katram lietotājam izveidot personīgo Volvo ID, lai iegūtu pielāgotu pieredzi un atbalstu.

Iekāpiet automašīnā. Pārliecinieties, ka automašīna atrodas vietā, kur ir mobilo sakaru tīkla pārklājums, un jūsu ierīcei ir interneta savienojums.

Pierakstieties lietotnē Volvo Cars ar savu Volvo ID un izpildiet tajā sniegtos norādījumus. Ja automašīna jau ir pievienota lietotnē un vēlaties pievienot vēl vienu, atlasiet , Pievienotās automašīnas un Pievienot automašīnu.

Pieskarieties automašīnas centrālajā displejā un atlasiet Profili.

Pieskarieties Lietotnes Volvo Cars ierīces, lai piekļūtu izvēlnei, lai savienotu lietotni ar automašīnu, un pēc tam izpildiet instrukcijas.

Tagad varat sākt izmantot lietotnes Volvo Cars pakalpojumus.

Piezīme

Katram lietotājam, kurš vēlas savienot lietotni Volvo Cars ar automašīnu, automašīnā jābūt savam atsevišķam profilam. Automašīnas profilā un lietotnē Volvo Cars jāizmanto tas pats Volvo ID. Pirmā lietotāja (administratora) Volvo ID nevar izmantot, lai ar automašīnu sasaistītu citu lietotāju. Lai lietotni Volvo Cars sasaistītu ar automašīnu, automašīnā ir jāizvēlas un jāaktivizē lietotāja profils, ar kuru vēlaties sasaistīt lietotni.

Lietotnes Volvo Cars sasaistīšana ar automašīnu (attiecas uz automašīnām ar vecāku Infotainment sistēmu (Sensus))

Turpmāk aprakstītā procedūra ir jāveic automašīnā.

Pārliecinieties, ka automašīna atrodas vietā, kur ir mobilo sakaru tīkla pārklājums, un jūsu ierīcei ir interneta savienojums.

Piezīme

Ja automašīna ir aprīkota gan ar Sensus Connect, gan ar Volvo On Call, pārliecinieties, ka informācijas un izklaides sistēmā Automašīnas modema Internets nav atlasīts kā interneta avots. Ja tas ir atlasīts, jūs nevarēsiet izpildīt 5. darbību un savienot lietotni Volvo Cars ar automašīnu.

Pārliecinieties, ka jums ir pieejams savs četru ciparu Volvo On Call PIN kods, jūsu Volvo ID un transportlīdzekļa identifikācijas numurs, pirms sākat. Volvo ID iespējams izveidot, piesakoties lietotnē Volvo Cars, un transportlīdzekļa identifikācijas numurs, piemēram, ir pieejams uz vējstikla vai centrālajā displejā.

Piezīme

Vairāki lietotāji var savienot lietotni Volvo Cars ar vienu un to pašu automašīnu. Ieteicams katram lietotājam izveidot personīgo Volvo ID, lai iegūtu pielāgotu pieredzi un atbalstu.

Apsēdieties vadītāja sēdeklī ar savu mobilo tālruni un ieslēdziet automašīnas aizdedzi.

Piesakieties lietotnē Volvo Cars ar savu Volvo ID un pēc tam ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Ja automašīna jau ir pievienota lietotnē un vēlaties pievienot vēl vienu, atlasiet , Pievienotās automašīnas un Pievienot automašīnu.

Kad lietotnē Volvo Cars tiek rādīts aicinājums pieskarties pogai ON CALL, uzgaidiet dažas sekundes un tikai pēc tam pieskarieties pogai, lai pārliecinātos, ka automašīna ir verifikācijas režīmā.

Pārbaudiet savienojumu starp lietotni un automašīnu, vienreiz īsi nospiežot pogu ON CALL automašīnas jumtā (neturiet pogu nospiestu).

Tagad varat sākt izmantot lietotnes Volvo Cars pakalpojumus.

Pārslēgšanās starp dažādām pievienotajām automašīnām lietotnē Volvo Cars

Ja lietotnei Volvo Cars esat pievienojis vairākas automašīnas, pārslēdzieties starp tām tālāk norādītajā veidā.

Atveriet cilni .

Izvēlieties Pievienotās automašīnas.

Izgaismojiet vajadzīgo automašīnu un atlasiet Pārslēdzieties uz šo automašīnu.

Padomi par lietotnes Volvo Cars lietošanu

Ja rodas Volvo Cars lietotnes darbības traucējumi, lai gan automašīna, ar kuru lietotne ir saistīta, atrodas zem klajas debess mobilo sakaru tīkla pārklājuma zonā un jūsu mobilajā ierīcē ir labs interneta savienojums, mēģiniet pārinstalēt lietotni savā mobilajā ierīcē.

Ja automašīna ir lietota, jums jāpārbauda, vai pakalpojums Volvo On Call ir aktivizēts tajā.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

Modeļu, sistēmu un pakalpojumu klāsts var atšķirties atkarībā no tirgus.


Šis raksts ir attiecināms uz

Automašīnas modelis/modeļa izlaiduma gads

Modeļu, sistēmu un pakalpojumu klāsts var atšķirties atkarībā no tirgus.


Vai palīdzēja?