Praktiska informācija

12 Rezultāti

Brīdinājums par zādzību un izsekošana

Izmantojot GPS pozīcijas noteikšanu un GSM tehnoloģiju, Volvo On Call darbojas kā palīglīdzeklis, ja automašīna ir nozagta. Palīdzību saistībā ar šiem pakalpojumiem var saņemt, sazinoties ar Volvo On Call klientu apkalpošanas centru.

Darba sākšana ar tiešsaistes pakalpojumiem

Lai sāktu lietot Volvo On Call, vispirms jāpabeidz noteikti sagatavošanās darbi.Automašīnas, kurām ir iebūvēts Google, tiek piegādātas ar iekļautiem digitālajiem pakalpojumiem.

Palīdzība uz ceļa un palīdzība ārkārtas situācijā

Ja nepieciešama palīdzība uz ceļa vai palīdzība ārkārtas situācijā, šo palīdzību varat saņemt vairākos veidos. Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā sazināties ar Volvo On Call klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību.

Abonements

Ar sistēmu Volvo On Call aprīkotām automašīnām Volvo On Call ir abonējams pakalpojums. Abonements ietver ārkārtas palīdzības pakalpojumu, drošības pakalpojumus, kā arī lietotnes pakalpojumus. Automašīnas, kurām ir iebūvēts Google* nodrošina piekļuvi tiešsaistes funkcijām, kā arī papildu pakalpojumiem. Abonements ir derīgs 4 gadus.

Abonementa pagarināšana

Ar sistēmu Volvo On Call aprīkotām automašīnām Volvo On Call ir abonējams pakalpojums. Kad pagariniet vai no jauna aktivizējiet savu Volvo On Call abonementu, varat izvēlēties dažādus laika periodus* nodrošina piekļuvi tiešsaistes funkcijām, kā arī papildu pakalpojumiem. Abonements ir derīgs 4 gadus.

Īpašnieka maiņa un tiešsaistes pakalpojumi

Īpašnieka maiņas gadījumā jāveic dažas darbības, lai atsaistītu iepriekšējo īpašnieku un jaunajam īpašniekam nodrošinātu piekļuvi lietotnei Volvo Cars.

apkalpošanas centra tālruņa numurs

Volvo On Call Servisa centru tālruņa numuri dažādiem tirgiem ir norādīti šeit.

PIN kods

Automašīnām ar Volvo On Call PIN kods tiek izmantots, lai pārbaudītu, vai lietotājs ir pilnvarots lietot Volvo On Call pakalpojumus konkrētā automašīnā.PIN kods netiek izmantots automašīnām ar iebūvētu Google.

Attālā durvju atslēgšana (RDU)

Lai atslēgtu automašīnu, izmantojot Volvo On Call klientu apkalpošanas centru* :

Klientu apkalpošanas centrs

Lai uzdotu jautājumus par automašīnas lietošanu, varat izmantot pogu ON CALL, lai sazinātos ar Volvo On Call apkalpošanas centru. Operators ir pieejams visu diennakti.

Tiešsaistes pakalpojumu pieejamība

Ja automašīna netiek izmantota ilgāku laika periodu, ar lietotni Volvo Cars sasaistītās automašīnas sistēmas ir ieprogrammētas izslēgties.

Tiešsaistes pakalpojumi ārzemēs

Šajā rakstā aprakstītas pieejamās Volvo On Call funkcijas, kad jūs braucat citā valstī.