Bord direktora

Bord direktora kompanije Volvo Car AB ima 13 članova, od kojih su tri člana predstavnici sindikata. Volvo Car AB je matična kompanije u okviru Volvo Car Grupe.

Li Shufu

Predsjednik borda direktora

Biografija

Mikael Olsson

Potpredsjednik borda direktora

Biografija

Håkan Samuelsson

Predsjednik i glavni izvršni direktor, Član Borda direktora

Biografija

Winnie K.W. Fok

Član borda direktora

Biografija

Lone Fønss Schrøder

Član borda direktora

Biografija

Dr. Peter Zhang

Član Borda direktora

Biografija

Daniel Li

Član Borda direktora

Biografija

Carl-Peter Forster

Član Borda direktora

Biografija

Tom Johnstone

Član Borda direktora

Biografija

Betsy Atkins

Član Borda direktora

Biografija

Glenn Bergström

Predstavnik sindikata

Biografija

Marko Peltonen

Predstavnik sindikata

Biografija

Jörgen Olsson

Predstavnik sindikata

Biografija