Bord direktora

Bord direktora kompanije Volvo Car AB ima 13 članova, od kojih su tri člana predstavnici sindikata. Volvo Car AB je matična kompanije u okviru Volvo Car Grupe.

Li Shufu

Predsjednik borda direktora

Mikael Olsson

Potpredsjednik borda direktora

Håkan Samuelsson

Predsjednik i glavni izvršni direktor, Član Borda direktora

Winnie K.W. Fok

Član borda direktora

Lone Fønss Schrøder

Član borda direktora

Dr. Peter Zhang

Član Borda direktora

Daniel Li

Član Borda direktora

Carl-Peter Forster

Član Borda direktora

Tom Johnstone

Član Borda direktora

Betsy Atkins

Član Borda direktora

Glenn Bergström

Predstavnik sindikata

Marko Peltonen

Predstavnik sindikata

Jörgen Olsson

Predstavnik sindikata