Predstavnik sindikata

Glenn Bergström

Imenovan za člana odbora: avgust 2010

Godina rođenja: 1955

Mjesto rođenja: Švedska

Dostigunuća:
Imenovan za člana odbora 2010. godine

Profesionalno iskustvo: 
1992 - Predstavnik sindikata
1974 - 1991 Različite pozicije

Bord direktora