Predsjednik i glavni izvršni direktor, Član Borda direktora

Håkan Samuelsson

Imenovan za člana odbora: oktobar 2012

Godina rođenja: 1951

Mjesto rođenja: Švedska

Dostigunuća:
Kao glavni izvršni direktor kompanije MAN, g. Samuelsson je započeo restrukturiranje grupe kojim je postignuta bolja i efikasnija organizacija sa usredsrijeđenijim proizvodnim programom.

Prethodne kompanije:
Scania, Man AG, Volvo Cars, Scandia

Druga direktorska zaduženja:
Član odbora u Teknikföretagen

Profesionalno iskustvo:
2005 - 2009 Predsjednik i glavni izvršni direktor kompanije MAN AG
2000 - 2005 Predsjednik i glavni izvršni direktor, MAN Nutzfahrzeuge AG, Član izvšrnog odbora, MAN AG 
1996 - 2000 Član izvršnog odbora za razvoj/proizvodnju, Scania Group
1993 - 1996 Industrijski direktor, Scania Group
1988 - 1993 Direktor za proizvodnju pogonskih sklopova, Scania Group
1987 - 1988 Direktor projektovanja motora, Scania Group
1977 - 1987 Razni tehnički rukovodeći položaji, Scania Group

Biografija:
Håkan Samuelsson je svoju profesionalnu karijeru započeo 1977. godine u kompaniji Scania, u kojoj je radio više od 20 godina. G. Samuelsson je bio rukovodilac tehničke divizije u kompaniji Scania prije nego što je 1996. godine postao član izvršnog odbora. Svoje bogato iskustvo iz oblasti kamiona 2000. godine prenio je iz kompanije Scania u MAN, gdje je postao direktor MAN Nutzfahrzeuge .- podružnice MAN AG. Kada je 2005. godine postao glavni izvršni direktor kompanije MAN, započeo je sa restrukturiranjem borda, čime je postignuta bolja i efikasnija organizacija i napravljen usredsrijeđeniji proizvodni program. G. Samuelsson je radio u Latinskoj Americi i širom Evrope.

Bord direktora