Potpredsjednik borda direktora

Hans-Olov Olsson

Imenovan za člana odbora: avgust 2010

Godina rođenja: 1941

Mjesto rođenja: Sweden

Dostigunuća:
Kao viši savjetnik investicione banke Rothschild, G. Olsson je bio savjetnik kompanije Geely pri kupovini Volvo Cars-a.

Prethodne kompanije:
Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo Cars Japan, Ford Motor Co.

Druga direktorska zaduženja:
 Anna Lindh's Memory Fund, Tällberg Forum.

Profesionalno iskustvo:
2005 - 2006 Viši potpredsjednik globalnog marketinga, Ford Motor Co.
2000 - 2005 Glavni izvršni direktor, Volvo Cars
1998 - 2000 Glavni izvršni direktor, Volvo Cars North America
1990 - 1996 Glavni izvršni direktor, Volvo Cars Japan
1987 - 1989 Direktor globalnog marketinga
1982 - 1986 Direktor inostranih područja
1977 - 1981 Direktor Dalslandsverken-a
1969 - 1972 Direktor upravljanja materijalima u Volvo Trucks-u
1966 - 1968 Inženjer sistema, Volvo Cars i Volvo Trucks

Biografija:
Hans-Olov Olsson je najveći dio svoje profesionalne karijere proveo u Volvo Cars-u, gdje je obavljao nekoliko funkcija u najvišem rukovodstvu. Kao viši savjetnik investicione banke Rothschild, G. Olsson je bio savjetnik Geely Holding Grupe pri kupovini Volvo Cars-a. Zahvaljujući periodu od preko šest godina koji je proveo u Aziji i dobrim odnosima sa Fordom, igrao je značajnu ulogu u obezbjeđivanju dugoročnog uspjeha kompanije Volvo Cars. G. Olsson je u prošlosti bio i član odbora u kompanijama Elanders, SKF i King Carl Gustaf's Ungt ledarskap Trustu, kao i Predsjednik Odbora na Čalmers tehnološkom univerzitetu. G. Olson takođe posjeduje počasnu diplomu iz ekonomije Univerziteta u Geteborgu.

Bord direktora