Predstavnik sindikata

Jörgen Olsson

Imenovan za člana odbora: mart 2016

Godina rođenja: 1968

Mjesto rođenja: Švedska

Dostigunuća:
Imenovan za člana odbora 2016

Bord direktora