Predstavnik sindikata

Marko Peltonen

Imenovan za člana odbora: avgust 2010

Godina rođenja: 1965

Mjesto rođenja: Finska

Dostigunuća:
Imenovan za člana odbora u toku 2010

Profesionalno iskustvo:
1996 - danas Predstavnik sindikata
1989 - 1996 Rukovalac mašinom, Volvo Cars Engine, Skövde
1984 - 1989 Rukovalac mašinom, AB Volvo, Skövde

Bord direktora